Kontrola identifikace při práci v laboratoři

Nezávislá kontrola v procesech IVF laboratoří je čím dál sledovanější téma a jednoznačným trendem je její zajištění prostřednictvím počítačového systému. Ten je totiž oproštěn od chybovosti, která hrozí vždy, když do procesu zahrneme lidský prvek. Jakkoliv se může zdát, že dvojí kontrola další osobou zcela vylučuje pochybení, není tomu tak. Druhý člověk totiž nemusí jednat zcela nezávisle a podvědomě může jednat s automatickým souhlasem (např. v případě emotivní nestability či stresu).

V Reprofitu to děláme jinak!

Absolutně nejlepším systémem identifikace by bylo označení každého embrya jednoznačným identifikátorem, který by si neslo po celou dobu v laboratoři. To bohužel není (zatím) možné a proto jsme v Reprofitu zvolili jinou, tu nejlepší možnou cestu – označení misky, ve které se embryo nachází.

Náš digitální Witness systém zcela nahradí potřebu kontroly druhou osobou během procesu identifikace.

DaWia Matcher systém

V Reprofitu je pro nás bezpečnost naprosto klíčová. Stejně tak je naší největší snahou ji udržet na co nejvyšší úrovní bez ohledu na množství klientů. Každý z našich pacientů má zajištěno, že se s jeho spermiemi, vajíčky nebo embryi bude zacházet výhradně kontrolovaným způsobem.

Proto jsme na naší klinice investovali do vývoje počítačového systému, který je jakýmsi osobním ochráncem pacienta a neustále dohlíží na jím darované buňky a embrya. Pojmenovali jsme ho DaWia Matcher systém (Digital Witness Autorization) a slouží ke dvěma účelům: ověření identifikace a průběžné sledování.

None

Účely DWA

  • Ověření identifikace – díky systému je neustále zajištěno, že konkrétní vzorek bude vždy po celou dobu spárován s jediným konkrétním pacientem během všech laboratorních procesů.
  • Sledovatelnost – systém zároveň dodává kompletní informace z každého ověření o tom, kdo, kdy, kde, co a s čím vykonal.
None

Jistota shody

Primárním cílem systému je jistota, že jsou správné spermie použity k oplození správných vajíček, a že jsou pro embryotransfer použita správná embrya.

Metodiky DaWia Matcher systému

DaWia Matcher systém jsme vyvinuli tak, aby se stal doplňkovou a především nezávislou kontrolou pracovníků, kteří provádí primární identifikaci. Kdokoliv bude manipulovat s buňkami, musí nejdříve vybrat správnou misku podle identifikačních údajů (jméno a datum narození klienta). Až poté provede načtení identifikačních štítků systémem DaWia, který zhodnotí načtené údaje a zkontroluje pracovníka.

Systém pokrývá všechny procesy v IVF laboratořích, při kterých dochází k manipulaci s buňkami. Při každé takové manipulaci nyní existuje záznam z identifikace (i opakované) a slouží pro potřeby ověření identity a sledovatelnosti. Díky tomu můžeme zpětně dohledat veškeré aktivity s kterýmkoliv vzorkem.

Jak to funguje?

  • Systém je založen na principu čárových kódů standardu code128 s využitím 14místného kódu a zahrnutým kontrolním součtem. To představuje ochranu před načtením nesprávného kódu (např. v případě jeho poškození).
  • Ke čtení využíváme fotografické čtečky čárových kódů, pracující s nízkou energií CCD snímače a následnou analýzou obrazu. Buňky tak nejsou vystaveny žádnému negativnímu vlivu.
  • Systém umožňuje nejvyšší úroveň bezpečnosti práce díky monitorování jednotlivých kroků a jejich návaznosti v celém laboratorním procesu. DaWia hlídá uživatele během každé manipulace se vzorkem a podle nastaveného procesního diagramu upozorňuje na každý nestandardní krok (např. přeskočení předchozího kroku nebo provádění nepravděpodobných úkonů).

Léčba neplodnosti

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček, máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

template-contact_form-empty_input-error
template-contact_form-empty_input-error
template-contact_form-empty_input-error
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info