Kryokonzervácia a vitrifikácia

Kryokonzervácia je metóda uchovávania a zmrazovania reprodukčných buniek pomocou špeciálnych médií na uchovávanie v tekutom dusíku pri teplote -196 °C. Touto metódou sa dajú reprodukčné bunky uchovať na dlhé obdobie (aj desiatky rokov).

None

Vitrifikácia

Na zmrazenie vajíčok a embryí používame modernú metódu vitrifikácie, pri ktorej sa reprodukčné bunky v priebehu niekoľkých sekúnd ochladia na teplotu -196 °C. Používa sa pritom médium obsahujúce vysoké dávky kryoprotektívnych látok, ktoré chránia bunky pred poškodením.

Konzervácia buniek

Na našej klinike uchovávame reprodukčné bunky v jedinečnej modernej kryobanke. Kryobanka je plne automatizovaná a zabezpečuje optimálne podmienky pre skladovanie vzoriek 24 hodín denne. Uskladnené vzorky sú na rozdiel od bežne používaných Dewarových nádob chránené pred výkyvmi teploty, nedostatkom tekutého dusíka alebo neopatrnou manipuláciou. Prístup do kryobanky je obmedzený a trvalo monitorovaný proti zneužitiu.

Zmrazenie embryí

Vitrifikácia embryí sa vykonáva modernou technikou v uzavretom systéme s použitím vnútorného nosiča a vonkajšieho obalu. Embryá sa takmer okamžite zmrazia. V porovnaní s pomalým zmrazovaním tento systém zvýšil úspešnosť liečby neplodnosti pomocou zmrazených embryí takmer na úroveň čerstvých embryí.

Kedy sa embryá zmrazujú?

Vitrifikácia je súčasťou liečby IVF

Vysoká úspešnosť liečby nám umožňuje preniesť jedno embryo, zvyšné kvalitné embryá získané v jednom cykle IVF sa zmrazia na budúce použitie. Vitrifikácia je teda neoddeliteľnou súčasťou liečby IVF a dáva našim pacientom väčšiu šancu na úspešnú liečbu.
Následný transfer kryoembryí si vyžaduje len hormonálnu prípravu endometria, je bezbolestný (nie je potrebná celková anestézia) a je aj menej nákladný.

Úspešnosť kryokonzervácie

Vitrifikujeme len vysoko kvalitné embryá

Na našej klinike vitrifikujeme len vysokokvalitné embryá v štádiu blastocysty (5. alebo 6. deň kultivácie), čo zaručuje až 98% mieru prežitia po rozmrazení. O tom, či sú zvyšné embryá vhodné na zmrazenie, rozhoduje embryológ po osobnej kontrole ich kvality.

Mrazenie vajec

Ako prvá klinika asistovanej reprodukcie v Českej republike sme začali zmrazovať vajíčka priamym ponorením do tekutého dusíka, tzv. otvoreným systémom zmrazovania. Metóda je bezpečná, výsledky našej ročnej štúdie ukázali až o 50 % vyššiu spoľahlivosť a lepšiu kvalitu vajíčok po rozmrazení ako pri konvenčnej metóde zmrazovania v uzavretom systéme, keď sú vajíčka ukryté v nosiči a zmrazené dusíkovými parami.

Kedy je vhodné dať si zamraziť vajíčka?

  • V prípade hroziaceho zlyhania vaječníkov, ktoré pacientkam umožňuje uchovať si vlastné vajíčka na budúce použitie.
  • v prípade hroziacej straty plodnosti v dôsledku liečby rakoviny. Vitrifikácia vajíčok ponúka ženám v plodnom veku pred liečbou rakoviny možnosť zachovať si nádej na otehotnenie po zvládnutí ich ochorenia.
  • V prípade neočakávanej absencie spermií partnera počas liečby IVF. Ak sa v deň odberu vajíčok nepodarí získať spermie od partnera pacientky, odobraté vajíčka sa môžu zmraziť.
  • Taktiež ak sa počas chirurgického odberu spermií zo semenníkov (MESA-TESE) nenájdu žiadne spermie a neplodný pár sa nechce rozhodnúť pre použitie spermií darcu, odobraté vajíčka sa môžu zmraziť. To dáva obom partnerom čas na zváženie možných riešení a konečné rozhodnutie o liečbe.
  • Ďalšou možnosťou využitia vitrifikácie je zmrazenie vajíčok pre mladé ženy v reprodukčnom veku, tzv. sociálne zmrazenie, ktoré z akéhokoľvek dôvodu odkladajú založenie rodiny a chcú zvýšiť svoje šance na počatie v budúcnosti (v súčasnosti nemajú partnera, študujú alebo pracujú).

Zmrazovanie spermií

Zmrazovanie spermií je relatívne jednoduchší proces ako vyššie uvedené a spočíva v zmiešaní ejakulátu alebo spracovaných spermií s mraziacim médiom v určitom pomere a ich následnom umiestnení do pár kvapalného dusíka.

Ďalšie možnosti liečby

None

IVF s vlastnými vajíčkami

Neplodnosť trápi veľké množstvo párov. Vieme, ako pomôcť.

None

IVF s darovanými vajíčkami

Na liečbu s darovanými vajíčkami sa špecializujeme od samotného založenia kliniky. Vďaka rozsiahlej databáze darkýň, môžeme vybrať tu najvhodnejšiu pre vás.

None

IVF s darovanými embryami

Vďaka prepracovanému programu darovaných vajíčok, máme jedinečnú možnosť ponúknuť neplodným párom tiež liečbu darovanými embryami.

None

Prvý krok k rodičovstvu z pohodlia domova

Naši lekári sú tu pre vás aj on-line. Konzultácie poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čakania a nutnosti predloženia žiadanky.

Ďalšie možnosti liečby

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info
None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info