Reprofit Brno

Brniansky REPROFIT vznikol v roku 2006 a je jednou z najúspešnejších kliník na svete. Na jej založení sa podieľal Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc., vďaka ktorému sa práve v Brne v roku 1982 narodilo prvé dieťa pomocou IVF v strednej a východnej Európe.

None

Pripravíme liečbu na mieru pre každý pár

V našom centre asistovanej reprodukcie sa zameriavame na všetky dostupné metódy liečby neplodnosti. Vďaka nášmu oddeleniu výskumu, zavádzame do praxe nové metódy, a to nám umožňuje pomôcť k počatiu párom s komplikovanou príčinou neplodnosti. Poskytujeme individuálnu a komplexnú starostlivosť zahrňujúcu gynekologické, imunologické a genetické vyšetrenie podľa potrieb každého pacienta.

Zakladáme si na osobnom prístupe ku každému páru. Usilujeme o to, aby bola vaša cesta k bábätku čo najkratšia. Od počiatku sa zameriavame na odhalenie príčiny, aby sme vám mohli ponúknuť to najúčinnejšie riešenie. Vždy postupujeme od jednoduchších metód liečby neplodnosti, až po tie zložitejšie.

Všeobecné informácie

Žiadne čakacie lehoty

Sme si vedomí toho, že čas je pri liečbe neplodného páru kľúčom k úspechu. Vďaka dostatočnej kapacite kliniky a rozsiahlej databáze našich darcov u nás nemusíte čakať na zahájenie liečby. Výrazne tak zvýšite vašu šancu a skrátite cestu k vytúženému cieli.

Kvalitná starostlivosť je našou prioritou

Vďaka skúsenému lekárskemu tímu, špičkovému vybaveniu a najmodernejším metódam, dosahujeme nadpriemernú úspešnosť liečby neplodnosti. Všetci naši lekári, embryológovia, andrológovia, sestry či koordinátori sú nielen výbornými špecialistami, ale aj ľuďmi, s ktorými sa budete cítiť dobre a ktorým budete môcť dôverovať. Empatia a porozumenie je pre nás samozrejmosťou.

Osobný prístup k pacientom

Ak sa rozhodnete pre liečbu na našej klinike, budete mať svojho lekára a osobného koordinátora, ktorý vás bude sprevádzať počas celej liečby. Lekár odhalí príčinu neplodnosti, pripraví liečebný plán na mieru a povedie dohľad nad celou liečbou. Jednotlivé čiastkové úkony môžu vykonávať naši ďalší špecialisti, avšak váš koordinátor a lekár s vami budú po celú dobu.

Veda a výskum

Vedecký prístup

Naším cieľom je poskytovať pacientom tu najkvalitnejšiu starostlivosť. Preto sa zameriavame na základný aj aplikovaný výskum, ako aj na zavádzanie technologických inovácií, čo nám umožňuje neustále zlepšovať naše výsledky v liečbe neplodnosti.

Sme si vedomí, že úspech liečby IVF je založený na odbornosti skúseného tímu kvalifikovaných odborníkov, rozhodovaní podloženom faktami a vedeckými poznatkami, ako aj aplikáciou najmodernejších technológií.

Research & Development

Preto Reprofit International vybudoval R&D (Research&Development) oddelenie, ktorého poslaním je prenos najnovších vedeckých poznatkov do klinickej praxe tak, aby sa vedecky podložené a klinicky overené prístupy mohli čo najskôr uplatniť v liečbe našich pacientov. R&D oddelenie je aktívnou časťou nášho tímu a podieľa sa na rôznych projektoch, ktoré sú zamerané na optimalizáciu súčasných metód asistovanej reprodukcie a hľadaní nových alternatív pre bezpečnú a účinnú IVF liečbu.

Inovácia klinických postupov

Niektoré procesy nášho aplikovaného výskumu sú zaisťované priamo u nás na klinike, iné sú riešené v spolupráci s inými IVF klinikami v rámci spoločnosti FutureLife. Okrem toho na národnej a medzinárodnej úrovni spolupracujeme s vedeckými laboratóriami a priemyslovými partnermi na projektoch základného výskumu a technologických inováciách.

Ďalšou úlohou R&D oddelenia je zaistenie vysokých štandardov vo vzdelávaní, školení a profesionálnom rozvoji. Naše úzke väzby na akademickú pôdu a zastúpenie v odborných spoločnostiach dokazuje naše odhodlanie aktívne prispievať k ďalšiemu vývoju reprodukčnej medicíny.

Odborná garancia

PharmDr. Zuzana Holubcová, PhD.

V čele R&D oddelenia je PharmDr. Zuzana Holubcová, PhD., ktorá na našu kliniku nastúpila v roku 2015, ako vedecký poradca a koordinátor aktivít R&D oddelenia.

Dr. Zuzana Holubcová má rozsiahle skúsenosti z výskumu v obore reprodukčnej medicíny. Obdŕžala titul PhD. za prácu na výskume genetickej nestability ľudských embryonálnych kmeňových buniek. Ako postgraduálny výskumník v Cambridge, vypracovala nové postupy umožňujúce štúdium vývoja ľudských vajíčok. Jej výskumná práca, ktorá okrem iného objasnila príčiny genetických porúch ľudských vajíčok, bola publikovaná v špičkových vedeckých časopisoch. Doktorka Holubcová bola ocenená aj prestížnou cenou Basic Science Award, udeľovanou Európskou embryologickou spoločnosťou ESHRE (European Society for Human Reproduction and Embryology) a cenou pre originálne vedecké projekty Neuron Impulsy 2016 za obor Medicína.

Spolupracujúce inštitúcie

Držíme krok

Neustále si udržujeme prehľad o moderných postupoch a technológiách. To by nebolo možné bez zahraničnej spolupráce a partnerských inštitúcií. Vďaka nim, sme taktiež schopní ponúknuť pacientom, ktorí za liečbou cestujú, odborné zázemie a konzultácie v ich krajinách.

Či už v Českej republike alebo v zahraničí, vyberáme si kvalitné zariadenie, a naopak sa radi sami stávame spolupracujúcimi partnermi. Sme presvedčení, že z každého takéhoto spojenia, budú mať prospech predovšetkým naši pacienti. Nižšie nájdete spolu s organizáciou, tiež aj kontaktnú osobu.

Úplný zoznam našich spolupracujúcich inštitúcií nájdete tu.

Tím kliniky Brno

Po celú dobu vašej liečby sa o vás budú starať poprední odborníci

None

Pavel Otevřel

IVF Špecialista - vedúci lekár

Pavel Otevřel

MUDr. Pavel Otevřel je vedoucí lékař brněnské kliniky a vědecký sekretář Sekce výboru asistované reprodukce. Vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity, věnoval se onkogynekologii a onkogynekologické operativě a nyní se zaměřuje zejména na problém reprodukčního stárnutí žen. Podílí se také na vědeckých publikacích, přednáší na konferencích a přispívá do odborných časopisů.

None

Hana Pospíšilová

IVF Špecialista

None

Michael Kozumplík

IVF Špecialista

None

Andrea Straková

IVF Špecialista

None

Patrícia Nižníková

IVF Špecialista

None

Kamil Frank

IVF Špecialista

None

Irina Tokareva

IVF Špecialista

None

Jan Štelcl

IVF Špecialista

None

Tomáš Bagócsi

IVF Špecialista

None

Marcela Pastorčáková

IVF Špecialista

None

Monika Bečvářová

IVF Špecialista

None

Renáta Simonato Krajčovičová

IVF Špecialista

None

Věra Hořínová

Genetik

None

Jakub Trizuljak

Genetik

None

Denisa Doubková

Gynekológ, genetik

None

Martina Novotná

Gynekológ, reprodukčný endokrinológ

None

Kristýna Jordánová

Gynekológ, IVF Špecialista

None

Monika Trundová

Gynekológ, IVF Špecialista

None

Jana Kalvodová

Gynekológ

None

Eva Matušková

Gynekológ

None

Barbora Fikarová

IVF koordinátor

None

Bohdana Štefáčková

IVF koordinátor

None

Cristina Capra

IVF koordinátor

None

Efrat Barlev

IVF koordinátor

None

Emese Komjáthy Váczy

IVF koordinátor

None

Eva Kopečná

IVF koordinátor

None

Henrietta Bakk

IVF koordinátor

None

Kamila Bernátová

IVF koordinátor

None

Michaela Brychtová

IVF koordinátor

None

Monika Mandersová

IVF koordinátor

None

Petra Michalčáková

Koordinátor darcovského programu

None

Renata Bartoš

IVF koordinátor

None

Světlana Mejtilová

IVF koordinátor

None

Szabina Gőgh

IVF koordinátor

None

Tina Holčáková

IVF koordinátor

None

Andrea Gál

IVF koordinátor

None

Olívia Hanyusová

IVF koordinator

None

Soňa Kloudová

Vedúca laboratórií

None

Lenka Slivková

Embryológ

None

Drahomíra Kyjovská

Embryologický laborant

None

Eva Grycová

Embryológ

None

Lenka Soukal Libichová

Embryolog

None

Markéta Slavíková

Embryológ

None

Martina Dostálová

Embryológ

None

Naďa Hrůzová

Embryológ

None

Petra Aliwiová

Embryológ

None

Petra Zichová

Zdravotnícky laborant

None

Barbora Maierová

Embryolog junior

None

Kateřina Šilhavíková

Zdravotnícky laborant

None

Soňa Kloudová

Vedúca laboratórií

None

Monika Kunetková

Andrológ

None

Michaela Dyčková

Andrológ

None

Gabriela Nejezchlebová

Andrológ

None

Marie Fedrová

Andrologický laborant

None

Simona Kokešová

Andrologický laborant

None

Zdenka Kaňová

Andrologický laborant

None

Zuzana Kačmárová

Andrologický laborant

None

Veronika Šlesinger

Laboratórny asistent

None

Hana Pololáníková

Andrologický laborant

None

Eva Čápová

Vrchná sestra

None

Radmila Balíková

Staničná sestra gynekológia

None

Lenka Ondráčková

Staničná sestra IVF

None

Blanka Motalová

Zdravotná sestra

None

Eva Abrahámová

Zdravotná sestra

None

Andrea Vybíralová

Sanitárna sestra

None

Ivana Paseková

Zdravotná sestra

None

Jana Křižanová

Zdravotná sestra

None

Kristina Ingrová

Zdravotná sestra

None

Lenka Müllerová

Zdravotná sestra

None

Petra Bendová

Zdravotná sestra

None

Renata Kalvodová

Zdravotná sestra

None

Veronika Plachá

Zdravotná sestra

None

Kristýna Marvanová

Zdravotná sestra

None

Ilona Hrubá

Zdravotná sestra

None

Irena Jančíková

Zdravotná sestra

None

Barbora Švábová

Zdravotná sestra

None

Kateřina Oklešťková

Zdravotná sestra

None

Monika Vysloužilová

Zdravotná sestra

None

Anna Zmrzlíková

Sanitárna sestra

None

Adéla Klaudová

Recepčná

None

Ivana Tesařová

Recepčná

None

Tereza Zítková

Recepčná

None

Veronika Pešelová

Recepčná

None

Alena Hrubešová

Recepčná

Fotogaléria

Ubytovanie a služby

REPROFIT sa nachádza približne 15 minút od centra mesta. Vybrali sme miesta v blízkosti kliniky s perfektným klientskym servisom, kde si môžu naši pacienti, po zadaní promo kódu “REPROFIT”, rezervovať ubytovanie za zvýhodnenú cenu.

None

Barcelo Brno Palace

Šilingrovo námestí 2/265
602 00 Brno

None

Quality Hotel Brno Exhibition Centre

Křížkovského 496/20,
603 00 Brno - střed

None

Masarykova N°30 Apartments

Kapucínské náměstí 307/15, 602 00 Brno-střed

Kontakt

Reprofit International s.r.o.
Hlinky 48/122, 603 00 Brno, Česká republika

E-mail

info@reprofit.cz

Recepcia

+420 543 516 001

Gynekológia

+420 543 516 036

Nonstop linka pre urgentné prípady

+420 774 117 766

Otváracia doba

  • Pon 7:00 - 18:00
  • Úto 7:00 - 18:00
  • Str 7:00 - 18:00
  • Štv 7:00 - 18:00
  • Pia 7:00 - 16:00

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info
None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info