LÉČBA IVF

V léčbě IVF máme vysokou úspěšnost. Tato metoda pomohla mnoha neplodným párům naplnit jejich touhu stát se rodiči.

Techniky léčby IVF 

Typy stimulace

Nativní - přirozený cyklus IVF

Při využití nativního cyklu IVF se žádná hormonální stimulace vaječníků nepoužívá. Při punkci je cílem získat jedno vajíčko, které ženě uzrává ve vaječníku. Tato metoda má relativně nízkou úspěšnost, způsobenou použitím pouze jednoho vajíčka. Na druhou stranu je vhodná pro ženy vyššího věku s nízkou zásobou vajíček nebo pro ženy, který si nepřejí hormonální stimulaci.

Minimální stimulace

Při minimální stimulaci je cílem získat 2 - 6 zralých vajíček. Tento typ stimulace je pro ženu velmi šetrný (užívají se antiestrogeny nebo se aplikují injekční preparáty ve velmi nízké dávce). Získaná vajíčka se oplodňují nejčastěji metodou ICSI. Vzniklá embrya se transferují do dělohy obvykle po 3 dnech kultivace. Tato metoda má úspěšnost 25 - 35 % těhotenství na embryotransfer (ET) a zpravidla se u ní nikdy nerozvíjí ovariální hyperstimulační syndrom.

Stimulace dlouhým protokolem s GnRH analogy

Dlouhý protokol byl zlatý standard stimulace v programu umělého oplodnění využívající kombinaci dvou druhů léků. Na začátku stimulace je aplikován lék sloužící k utlumení funkce vaječníků a následně je přidán lék, který vaječníky stimuluje. Tato metoda vykazuje velmi dobrou úspěšnost se ziskem dostatečného počtu vajíček. Bývá však častěji komplikována rozvojem ovariálního hyperstimulačního syndromu. Úspěšnost léčby je okolo 40% těhotenství na embryotransfer. Protokol je vhodný pro mladé ženy s dobrou rezervou vajíček. Není vhodný pro ženy se syndromem polycystických vaječníků (PCOS) ani pro ženy vyššího věku.

Stimulační protokol s antagonisty GnRH

Tento stimulační protokol je v současné době nejpoužívanějším stimulačním protokolem, má nižší spotřebu stimulačních hormonů a léčba trvá kratší dobu než u protokolu dlouhého. Rovněž využívá kombinace dvou druhů léků. Zisk vajíček bývá dostatečný. Úspěšnost léčby je 40% těhotenství na embryotransfer. Je zejména vhodný pro ženy s PCOS, starší ženy a pro ty, kde stimulace dlouhým protokolem nebyla úspěšná.

Průběh stimulace

Jak probíhá stimulace vaječníků?

Pro úspěch léčby metodou umělého oplození je nutno získat kvalitní vajíčka. Čím více kvalitních vajíček máme, tím vyšší je pravděpodobnost zisku kvalitních embryí k embryotransferu. S počtem odebraných vajíček roste však i riziko rozvoje komplikací - může dojít ke vzniku ovariálního hyperstimulačního syndromu (OHSS).

Na počet uvolněných vajíček má vliv především věk pacientky, stav jejich vaječníků (ovariální rezerva) a typ stimulačního protokolu. Správná a kontrolovaná stimulace vede k růstu a vyzrávání přiměřeného počtu folikulů a zisku dostatečného počtu vajíček. Je proto nezbytně nutné užívat všechny léky dle léčebného plánu.

Jak se užívají léky na stimulaci?

U každé ženy je postup individuální. Hormonální léky užívá žena dle předem připraveného plánu vytvořeného lékařem. 6. nebo 7. den stimulace se provádí ultrazvukové vyšetření, při kterém se kontroluje počet a velikost jednotlivých folikulů. Na základě tohoto vyšetření se pak, je-li to třeba, zvýší nebo sníží stimulační dávka hormonů. Následně 2 dny (resp. 34–36 hodin) před plánovaným odběrem vajíček si žena aplikuje injekci hCG (Pregnyl), sloužící k dozrání vajíček.

OHSS - Hyperstimulační syndrom

Jde o reakci vaječníků na hormonální stimulaci. OHSS je provázen bolestmi v podbřišku, nevolností, přítomností volné tekutiny v dutině břišní, zvětšením vaječníků. Závažnější formy OHSS provázené poruchou vnitřního prostředí, poruchou srážlivosti krve jsou v dnešní době velmi vzácné.

Prevence OHSS zahrnuje pečlivé monitorování hormonálních hladin během stimulace, pravidelnou ultrazvukovou kontrolu vaječníků a individuální úpravu dávkování hormonálních preparátů určených ke stimulaci.

Odběr vajíček

Jak probíhá odběr vajíček?

Odběr vajíček probíhá za 34–36 hodin po aplikaci hCG (Pregnyl) pod ultrazvukovou kontrolou v celkové anestezii. Každé získané vajíčko je po kontrole pod mikroskopem vloženo do speciální kultivační misky a umístěno do inkubátoru.

V den odběru přijde žena ráno v předem stanovený čas (nenalíčená a bez cenností). Od půlnoci je nutné nic nejíst, nepít a nekouřit.

Co se děje po odběru vajíček?

Po odběru vajíček zůstává žena na lůžku cca 2 hodiny, mezitím je informována o počtu získaných vajíček a kvalitě spermií (partner odevzdá vzorek spermatu v den odběru vajíček). Po výkonu je možné vystavit pracovní neschopnost.

Po propuštění je nutný doprovod, žena nesmí sama řídit automobil. Po výkonu začíná užívat léky, které jí předepsal lékař. Tyto léky se užívají až do těhotenského testu. V případě těhotenství se s užíváním pokračuje přibližně do 12. týdne těhotenství, pokud lékař neurčí jinak. Pacientky, které berou ještě další léky (např. Estrofem) pokračují v užívání těchto léků nadále dle doporučení lékaře.

Vystavení PN (neschopenky) po punkci

Stačí požádat sestřičku na recepci kliniky a neschopenka Vám bude vystavena.

Oplození (klasicky, ICSI, PICSI, MACS, MFSS)

Klasické umělé oplodnění - IVF

Klasické umělé oplodnění se používá u párů s dobrým spermiogramem a dostatečným počtem vajíček. Po získání vajíček jsou k nim za ideálních podmínek, podobných podmínkám v lidském těle, přidány upravené spermie manžela nebo partnera. Za 24 hodin po přidání embryolog pod mikroskopem kontroluje, zda došlo k oplození vajíček. Úspěšnost oplození se pohybuje mezi 50 - 70 % v závislosti na kvalitě spermií a vajíček.

Metoda injekce spermie do vajíčka - ICSI

Při této mikromanipulační metodě je jednotlivá spermie implantována přímo do vajíčka. ICSI se provádí na speciálním přístroji - mikromanipulátoru. Úspěšnost oplození dosahuje až 90 %.

Tato metoda je vhodná pro páry se špatnou kvalitou spermií nebo u párů, kde se od ženy získal nízký počet vajíček. U některých párů (těžká porucha spermatogeneze) je užití této metody nevyhnutelné. Princip metody ICSI, tedy výběr jak spermie, tak vajíčka, významně zvyšuje pravděpodobnost vzniku kvalitního embrya oproti klasickému umělému oplodnění.

Metoda injekce vybrané spermie do vajíčka - PICSI

PICSI je modifikace metody ICSI, při které se k oplodnění používají pouze zralé spermie, které jsou specificky selektovány (vybrány) vazbou na gel hyaluronanu. Hyaluronan je látka, která obklopuje vajíčko a podílí se na vazbě vajíčko - spermie. Tuto vazbu vykazují pouze zralé spermie, u kterých byl prokázán výrazně nižší výskyt chromozomálních anomálií.

Metoda selekce spermií - MACS

Spermie určené k řízenému zániku nesou ve své membráně speciální znak. Během zpracování metodou MACS se na tento znak navážou kovové částice, které jsou následně zachyceny pomocí magnetu. Tím se zachytí a odstraní i spermie určené k zániku. Díky metodě MACS máme větší šanci získat kvalitní spermie, zejména s nepoškozenou DNA. Získané spermie jsou následně použity pro oplození vajíček.

Tato metoda je vhodná pro páry s diagnostikovanou zvýšenou fragmentací DNA spermií, se zástavou vývoje embryí v předchozích cyklech, s opakovanými potraty nebo embryotransfery bez implantace embrya a v případě vyššího věku ženy. 

Metoda mikrofluidní separace spermií - MFSS

Při přirozeném oplození v těle partnerky dochází k  výběru spermie, která musí prokázat svou kvalitu mimo jiné i průchodem přes mikroskopické překážky ve vejcovodech. Tento přirozený proces může být v laboratoři napodoben použitím mikrofluidní separace spermií. Spermie v ejakulátu jsou při této metodě umístěny na speciální čip a přes mikrokanálky samovolně prostupují do oplozovacího média. Pomocí této metody je možné získat z ejakulátu spermie velmi šetrně,  aniž by byly zatíženy dalšími laboratorními postupy nutnými ke zpracování ejakulátu. Díky selekci přes mikroskopické kanálky máme větší šanci získat kvalitní spermie, zejména s nepoškozenou DNA. Získané spermie jsou následně použity pro oplození vajíček.

MFSS se provádí zejména u párů s diagnostikovanou zvýšenou fragmentací DNA spermií, se zástavou vývoje embryí v předchozích cyklech, s opakovanými potraty nebo embryotransfery bez implantace embrya a v případě vyššího věku ženy.

Kultivace embryí

Hodnocení kvality embryí

Úspěšnost oplození kontroluje embryolog pod mikroskopem za 16 - 18 hodin od oplození. Vzniklá embrya se nazývají pronukleáry. Jejich počet závisí na kvalitě spermií, vajíček a metodě oplození. Hodnotit kvalitu embryí ve stádiu pronukleáru je velmi složité. K hodnocení kvality embryí slouží tzv. prodloužená kultivace. Ve speciálních mediích umožňuje růst embryí do vyšších stadií. Je možno rozpoznat embrya, která se vyvíjí normálně od embryí, která se zpomalují či zastavují ve vývoji a tím vybrat kvalitní embrya pro transfer. Rozhodnutí, který den kultivace je pro embryotransfer nejvhodnější, je závislé na počtu a vývojových stadiích jednotlivých embryí a je plně v rukou embryologa.

Asistovaný hatching

Co to je asistovaný hatching?

Vyvíjející se lidské embryo je kryto tenkým obalem. Před uhnízděním do děložní sliznice musí embryo tento obal opustit. U části pacientek, většinou vyššího věku, je tento obal silnější. Podpora vycestování embrya se nazývá asistovaný hatching a je prováděna pomocí laseru v laboratoři. V některých vědeckých publikacích byla potvrzena vyšší šance na otěhotnění.

ET - embryotransfer

Který den se embryotransfer provádí?

Transfer (přenos) embryí do dělohy se provádí zpravidla 3. nebo 5. den po odběru vajíček. Rozhodnutí, který den kultivace je pro embryotransfer nejvhodnější, je závislé na počtu a vývojových stadiích jednotlivých embryí.

Jak embryotransfer probíhá?

Transfer je nebolestivý, provádí se bez celkové anestezie. Podobá se běžnému gynekologickému vyšetření. Lékař zavádí embrya do dělohy pod přímou kontrolou ultrazvuku. Pacientka i její partner mají možnost vidět svá embrya na monitoru a následně sledovat jejich přenos do dělohy.

Návrat do běžného denního života po transferu

Po transferu zůstává žena 10 - 15 minut v klidu ležet na sálku, následně jí sestřička připraví požadované recepty a doprovodí ji k uzavření léčby na ekonomické oddělení.

V den transferu a následující dva dny je doporučen klidový režim. Od třetího dne po transferu je možno vrátit se do běžného denního života.

Preimplantační diagnostika (PGD)

Co je to PGD

Podstatou preimplantační diagnostiky je genetické vyšetření embrya ještě před jeho přenosem do dutiny děložní. Genetické vyšetření se provádí z jediné buňky odebrané z vyvíjejícího se embrya. Odběr se provádí nejčastěji 5. den vývoje embrya.

Embryo se tímto zákrokem nepoškodí, neboť v časném stádiu vývoje je schopno ztrátu buněk jednoduše nahradit.

Kdy se toto vyšetření používá

Nejčastějším důvodem pro preimplantační genetické vyšetření embrya bývá chromozomální porucha u některého z rodičů. K dalším důvodům patří předchozí porod dítěte s vrozenou vývojovou vadou, vyšší věk ženy, opakované potraty a dlouhodobá neúspěšná léčba neplodnosti.

Kryokonzervace a vitrifikace

Kryokonzervace je technika zamražení reprodukčních buněk využívající speciální média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196 °C. Touto metodou je možné uchovávat reprodukční buňky po mnoho (i desítek) let.  

Klasická kryokonzervace umožňuje uchování embryí a vzorků spermatu. Pokročilé ultrarychlé mražení (vitrifikace) dovoluje uchovávat také vajíčka. 

Věříme, že budete s naší péčí a přístupem spokojeni.

MUDr. Marek Koudelka 
Lékař, IVF specialista 

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.