Vyšetření muže

Moderní doba a nezdravý životní styl má negativní vliv na mužskou plodnost. Neplodnost trápí muže stejně jako ženy. Muži se nyní podílí zhruba na polovině případů neplodnosti páru.

None

Nejčastější příčiny mužské neplodnosti

  • Pokles kvality spermatu
  • Genetické příčiny
  • Autoimunitní reakce k vlastním spermiím
  • Poškozená DNA spermií
  • Neprůchodnost chámovodů
  • Koitální problémy (impotence, ejakulační selhání)

Vyšetření muže

Spermiogram

Provádí se po 2-3 dnech pohlavní abstinence. Hodnotí se počet spermií na 1 ml, jejich pohyblivost a tvar hlaviček, krčků a bičíků.

Pokud analýza spermatu ukáže nějakou abnormalitu, je vhodné vyšetření opakovat s odstupem 2 až 3 měsíců a teprve při opakování abnormalit se doporučuje navštívit urologa nebo androloga (specialistu na mužskou neplodnost).

Genetická vyšetření k objasnění mužské neplodnosti

Toto vyšetření je vhodné provést u mužů starších 45 let, při absenci spermií v ejakulátu a při opakovaných spontánních potratech partnerky či rizikem dědičné vady.

A. Abnormality chromozomů
Přibližně 5 - 15 % mužů s těžkou poruchou počtu nebo kvality spermií má také abnormality svých chromozomů, které se mohou diagnostikovat analýzou z krve - tzv. stanovením karyotypu.

B. Mikrodelece na Y chromozomu
10 - 20 % mužů s těžkou poruchou počtu spermií (pod 2 miliony na ml), ale s normálním počtem chromozomů (karyotypem), jsou nositelé poruchy na Y chromozomu. Tento typ postižení se nazývá mikrodelece a  Y chromozom neobsahuje velmi důležité geny, které odpovídají za produkci a vývoj spermií. Tuto poruchu mohou postižení muži přenášet i na své syny.

C. Cystická fibróza a kongenitalní atrézie vas deferens (CAVD)
Tato porucha se vyskytuje pouze u mužů s úplnou nepřítomností spermií v ejakulátu. U mužů s CAVD je vysoká pravděpodobnost, že jsou také nositele genu pro cystickou fibrózu (CF). Proto je u mužů, u nichž nejsou nalezeny spermie, nutno provést genetické vyšetření na přenašečství cystické fibrózy.

Hormonální vyšetření muže

Toto vyšetření někdy provádíme u mužů s nízkou kvalitou spermatu. Má však jen velmi omezený význam v diagnostice mužské neplodnosti. Vyšetřují se hladiny FSH, LH a testosteronu, které informují o hormonálním pozadí tvorby spermií.

Další možnosti léčby

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček, máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

None

První krok k rodičovství z pohodlí domova

Naši lékaři jsou tu pro vás i on-line. Konzultace poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čekání a nutnosti předložení žádanky.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka slouží žadatelům o vyšetření, které informuje o nabízených vyšetřeních a postupech prováděných na klinice reprodukční medicíny a gynekologie Reprofit International s.r.o., dále podává informace o provozu jednotlivých laboratoří, o žádankách o vyšetření, o odběru vzorků, příjmu vzorků, zacházení se vzorky, o transportu vzorků a o sdělování výsledků.