Léčba darovanými vajíčky (OD, DIVF)

Léčba s darovanými vajíčky je nadějí pro páry, kdy žena nemůže otěhotnět s vlastními vajíčky. Spočívá v oplození vajíček dárkyně spermiemi partnera nebo dárce.

None

Mezi nejčastější příčiny patří

 • Předčasná menopauza (předčasné selhání funkce vaječníků).
 • Genetické příčiny.
 • Velmi špatná kvalita vajíček.
 • Stavy po léčbě nádorových onemocnění (chemoterapie a radioterapie).
 • Stavy po operacích vaječníků.
 • Těžká endometrióza.
None

Provádíme nejvíce cyklů s darovanými vajíčky v ČR

Klinika REPROFIT se na léčbu s darovanými vajíčky specializuje od svého založení. Díky mnohaletým zkušenostem máme jeden z nejpropracovanějších dárcovských programů v Evropě. Každý rok poskytujeme péči klientům z celého světa. Máme k dispozici rozsáhlou databázi dárkyň a můžeme Vám poskytnout léčbu bez čekání.

Základní informace o DIVF

Proces DIVF začíná hormonální stimulací dárkyně, která je nutná k získání většího počtu vajíček než při pravidelném ovulačním cyklu. V den odběru vajíček dárkyně probíhá také odběr spermatu partnera. Získaná vajíčka jsou následně oplozena spermiemi a vzniklá embrya jsou dále uchovávána (kultivována) v jednom z inkubátorů naší laboratoře. Po několika dnech kultivace se nejlepší embryo přenese do dělohy pacientky – embryotransfer. Zbylá kvalitní embrya lze zmrazit a uchovat pro další léčbu.

Kontaktujte nás

Telefonicky nebo online

Konzultace na klinice nebo online / výběr dárkyně

Plán léčby a léky / synchronizace cyklu s dárkyní

4 – 6 týdnů

Odběr oocytů dárkyně

Oplození

5 – 6 dní

Embryo transfer

Běžný denní režim

12 dní

Pozitivní těhotenský test

Kontaktujte nás

Online formulář

Úspěšnost léčby

V prvním cyklu DIVF otěhotní 60–70 % žen.

Garance u léčby darovanými vajíčky

 • Garantujeme 2 embrya vysoké kvality. O počtu přenesených embryí rozhodne lékař po konzultaci s partnerským párem
 • Vyšetření a výběr dárců a dárkyň probíhá podle přísných kritérií stanovených Evropskou společností pro reprodukční medicínu (ESHRE).
 • Vždy máte možnost výběru vhodné anonymní dárkyně a dárce tak, aby co nejvíce odpovídali Vašemu fenotypu (tělesná výška, váha, barva očí, barva vlasů)
 • Pokud dojde k chybě na straně dárkyně (neaplikuje si léky, onemocní, ukončí stimulaci), vybereme Vám dárkyni novou tak, aby splňovala Vaše podmínky a léčba mohla bez přerušení proběhnout, případně Vám nabídneme nejbližší možný jiný termín.
 • Pokud se metodou ICSI nepodaří oplodnit vajíčka dárkyně, nabídneme Vám bezplatnou léčbu. Tato nabídka platí výhradně v případě dobré kvality spermií. Pokud nedojde k oplození z důvodu špatné kvality spermií, další bezplatný cyklus Vám již bohužel nabídnout nemůžeme.
 • Pokud bude k dispozici jen jedno kvalitní embryo, bude vám nabídnuta 40% sleva z léčby.
 • Cenu léků, které použijete na léčebný cyklus, Vám v případě léčby bez transferu bohužel nemůžeme proplatit.
 • V případě, že požádáte o zrušení léčby před odběrem vajíček dárkyně, vrátíme Vám alikvotní část zálohy.

Před léčbou doporučujeme

 • Vyšetření u svého gynekologa ne starší 6 měsíců – UZ vyšetření, testy STD (testy na sexuálně přenosné choroby)
 • Vyšetření mamografem u ženy starší 45 let.

Odběr vajíček dárkyně

Vajíčka se od dárkyně získávají odsátím folikulů pomocí tenké jehly přes stěnu pochvy pod ultrazvukovou kontrolou. Stejně jako hormonální stimulaci, i punkci vajíček u nás podstoupí ročně stovky dárkyň.

Hodnocení kvality embryí

Úspěšnost oplození kontroluje embryolog pod mikroskopem za 16 - 18 hodin od oplození. Vzniklá embrya se nazývají pronukleáry. Jejich počet závisí na kvalitě spermií, vajíček a metodě oplození. Hodnotit kvalitu embryí ve stádiu pronukleáru je velmi složité. K hodnocení kvality embryí slouží tzv. prodloužená kultivace.

Ve speciálních mediích umožňuje růst embryí do vyšších stadií. Je možno rozpoznat embrya, která se vyvíjí normálně od embryí, která se zpomalují či zastavují ve vývoji a tím vybrat kvalitní embrya pro transfer. Rozhodnutí, který den kultivace je pro embryotransfer nejvhodnější, je závislé na počtu a vývojových stadiích jednotlivých embryí a je plně v rukou embryologa.

Co to je asistovaný hatching?

Vyvíjející se lidské embryo je kryto tenkým obalem. Před uhnízděním do děložní sliznice musí embryo tento obal opustit. U části pacientek, většinou vyššího věku, je tento obal silnější. Podpora vycestování embrya se nazývá asistovaný hatching a je prováděna pomocí laseru v laboratoři. V některých vědeckých publikacích byla potvrzena vyšší šance na otěhotnění.

Který den se embryotransfer provádí?

Transfer (přenos) embryí do dělohy se provádí zpravidla 5-6. den po odběru vajíček. Rozhodnutí, který den kultivace je pro embryotransfer nejvhodnější, je závislé na počtu a vývojových stadiích jednotlivých embryí.

Jak embryotransfer probíhá?

Transfer je nebolestivý, provádí se bez celkové anestezie. Podobá se běžnému gynekologickému vyšetření. Lékař zavádí embryo do dělohy pod přímou kontrolou ultrazvuku. Pacientka i její partner mají možnost vidět své embryo na monitoru a následně sledovat jeho přenos do dělohy.

Návrat do běžného denního života po transferu

Po transferu zůstává žena 10 - 15 minut v klidu ležet na sálku, následně jí sestřička připraví požadované recepty a doprovodí ji k uzavření léčby na ekonomické oddělení.

V den transferu a následující dva dny je doporučen klidový režim. Od třetího dne po transferu je možno vrátit se do běžného denního života.

Program kompletace rodiny

Opakované dárcovství

Po tolika letech zkušeností s léčbou darovanými vajíčky se často setkáváme s přáním našich pacientek, zda by mohly případnou další léčbu podstupovat s použitím vajíček stejné dárkyně, díky které se jim podařilo počít dítě.

S odstupem dvou a více let od léčby, kdy pacientky zvažují další léčbu, více jak 50 % dárkyň nemá o další darování zájem. Z tohoto důvodu jsme zavedli možnost uchování vajíček stejné dárkyně nebo spermií vybraného dárce pro případnou další léčbu.

Uchování vajíček dárkyně pro případnou další léčbu

Unikátní program kompletace rodiny přináší možnost plánování rodiny a využití uchování vajíček vybrané dárkyně pro případnou budoucí léčbu.

Uchování spermií dárce pro případný druhý cyklus

Stejně jako v případě darovaných vajíček, nabízíme také možnost plánování rodiny a využití uchování spermií vybraného dárce pro případnou další léčbu. Případnou další léčbu prosíme konzultovat předem, darované spermie jsou vzácný biologický materiál a použití spermií od stejného dárce nelze vždy garantovat.

None

Kdo jsou naše dárkyně a jaká mají vyšetření

Dárkyně jsou mladé ženy do 32 let věku. Na naší klinice využíváme pouze vajíčka od mladých zdravých dárkyň a nikdy nepoužíváme nadbytečná vajíčka od našich pacientek. Aby bylo možné zařadit dárkyni do programu, musí splňovat přísná kritéria stanovená evropskými směrnicemi.

Dárkyně jsou nejčastěji studentky nebo matky na mateřské dovolené. Žádná z nich se u nás neléčí pro neplodnost a darování vajíček je jejich dobrovolným rozhodnutím. Darování vajíček je v České republice ze zákona zcela anonymní. Není povoleno, aby dárkyně poznala příjemkyni nebo naopak.

Před samotným zařazením do programu dárcovství...

Všechny dárkyně jsou v době darování testovány v souladu s evropskou tkáňovou legislativou a doporučením odborných společností (ESHRE, Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLG ČLS JEP). Kromě gynekologického a ultrazvukového vyšetření musí dárkyně opakovaně absolvovat testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, žloutenka typu B, žloutenka typu C a syfilis) a musí podstoupit test na přítomnost návykových látek.

Dárkyně dále podstupují konzultaci s klinickým genetikem a genetické vyšetření podle aktuálně platného doporučení Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLG ČLS JEP. Ke genetickému vyšetření nově používáme platformu carrier testu díky němuž dokážeme snížit riziko přenosu geneticky podmíněných onemocnění na dítě. U všech nově zařazených dárkyní používáme carrier test pro vyloučení závažných genetických mutací jako je cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a další. Carrier test nám také umožňuje v případě genetické zátěže u konkrétního neplodného páru využít rozšířených možností screeningu a také díky němu můžeme kontinuálně rozšiřovat spektrum genetických vyšetření dárkyní s postupujícím poznáním v oblasti genetiky.

Výběr dárkyň lékařem probíhá s dostatečným předstihem

Cílem je dosáhnout co nejlepší shody s požadavky příjemkyně (pacientky). Naprostá většina našich dárkyň jsou občany České republiky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat takovou, která odpovídá genetickým a fyzickým vlastnostem pacientky. Výběr dárkyně se provádí na základě Vašich požadavků a specifikací. Při výběru dárkyně se snažíme o to, aby krevní skupina dárkyně odpovídala krevní skupině jednoho z páru. Avšak rozdílná krevní skupina nemá vliv na úspěšnost léčby. Při výběru dárkyně bereme v úvahu další charakteristiky, jako jsou váha, výška, barva vlasů a očí a dosažené vzdělání.

Díky tomu, že je Reprofit nejvyhledávanější klinika pro darování vajíček v ČR, máme možnost Vám vybrat ideální dárkyni bez čekání.

Dostanu podrobné informace o dárkyni vajíček?

Anonymita dárců pohlavních buněk je vyžadována legislativou ČR (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Od roku 2010 jsou na základě ochrany dárců poskytovány pouze informace o jejich roce narození, krevní skupině, barvě vlasů, barvě očí, výšce a váze. Ostatní informace o dárcích a dárkyních nebudou pacientům poskytovány.

Postup pro vyhledávání dárkyň vajíček

Od roku 2006 disponuje naše klinika specializovaným týmem, který se zaměřuje na darovací program.
Výběr dárkyň vajíček se řídí podle zákona 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. a zákona 373/2011 Sb. Tyto zákony představují společnou Evropskou tkáňovou direktivu (European Tissue Dirrectives 2004/23/ES), jejíž dodržování je v ČR kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Se zájmem o darování přichází ročně více než 1 500 žen. V průběhu výběru je však přibližně 40 % zájemkyň o darování vyřazeno.

None

Systém výběru vhodné dárkyně se skládá z několika procesů

 • Vstupní edukační pohovor a vyplnění dotazníků (zdravotní stav, vzdělaní, zájmy, rodinná anamnéza).
 • Vyšetření na užívání drog.
 • Odběr krve na test pohlavně přenosných onemocnění, genetiky a ukazatelů ovariální rezervy.
 • Konzultace s klinickým genetikem.
 • Konzultace s naším lékařem a gynekologické vyšetření.
 • Zhodnocení výsledku testů a posouzení vhodnosti pro darování.
 • Naplánování termínu darovaní a vysvětlení stimulace, synchronizace a matching (přiřazení vhodné dárkyně příjemkyni).
 • Vlastní stimulace a odběr vajíček

Od vstupního pohovoru až po vlastní darování zabere celý proces 2-3 měsíce.

Seznam genetických testů, které jsou součástí

Další možné testy dle nutnosti příjemců nejsou již zahrnuty v ceně léčby a musí být uhrazeny samostatně (např.: Tay-Sachs, FRAX a další).

Karyotyp (46 XX)

Spinální muskulární atrofie

Cystická fibróza

Dědičná hluchota

Další možné testy dle nutnosti příjemců nejsou již zahrnuty v ceně léčby a musí být uhrazeny samostatně (např.: Tay-Sachs, FRAX a další).

Další možnosti léčby

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček, máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

None

První krok k rodičovství z pohodlí domova

Naši lékaři jsou tu pro vás i on-line. Konzultace poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čekání a nutnosti předložení žádanky.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info