IVF liečba s vlastnými vajíčkami

In Vitro Fertilizácia (IVF) je súhrn metód, pomocou ktorých sa realizuje oplodnenie vajíčka spermiami partnera alebo anonymného darcu mimo tela ženy – mimotelové oplodnenie. Takto vzniknuté embryo sa následne prenesie do maternice ženy.

None

Liečba IVF je určená:

  • Párom, ktoré sa dlhodobo snažia otehotnieť a nenašla sa príčina neplodnosti
  • Ženám so zistenou nepriechodnosťou vajcovodov.
  • Ženám s diagnostikovanou endometriózou.
  • Ženám, ktoré majú problémy s uvoľňovaním vajíčka (ovuláciou), a u ktorých nebolo úspešné užívanie antiestrogénov.
  • Párom so závažným mužským faktorom sterility.
  • Párom s imunologickým faktorom neplodnosti.

Priebeh IVF liečby

Celý proces začína zostavením individuálneho stimulačného protokolu jedným z našich lekárov. Počas niekoľkodňovej stimulácie potrebnej na dozretie viacerých vajíčok sa absolvujú dve návštevy kliniky, na ktorých lekár pod ultrazvukom sleduje ich vývoj a dozrievanie. V deň odberu vajíčok prebieha tiež odber spermií partnera, a dochádza k spoločnému oplodneniu v embryologickom laboratóriu. Vzniknuté embryá sú niekoľko dní uchovávané (kultivované) v špeciálnej komôrke a následne - zvyčajne na 5.-6. deň je jedno z nich prenesené do maternice ženy (embyotransfer), zatiaľ čo zvyšné sú zmrazené a uchované pre ďalšiu liečbu.

V prvom cykle IVF otehotnie 40–50 % žien v závislosti na ich veku. S vekom nad 40 rokov úspešnosť tejto metódy klesá.

Kontaktujte nás

Telefonicky alebo online

Prvá návšteva alebo online konzultácia

Stimulačný protokol a lieky

12 – 14 dní

Odber ocytov + oplodnenie

Kultivácia embryí

5 – 6 dní

Embryo transfer

Bežný denný režim

12 dní

Pozitívny tehotenský test

Kontakt:

Online formulár

Iba to, čo naozaj potrebujete, aby ste otehotneli

V závislosti od príčiny neplodnosti stanoví lekár optimálny postup liečby, pričom uprednostňujeme postup od menej náročných metód smerom ku komplexnejším.

IVF s minimálnou stimuláciou (SOFT)

Postup pri IVF SOFT cykle je takmer rovnaký ako pri štandardnom IVF cykle, s tým rozdielom, že sa používajú nižšie dávky stimulačných liekov a aj doba trvania hormonálnej stimulácie je kratšia. Vďaka tomu je stimulácia pre ženu šetrnejšia a lepšie ju znáša. Množstvo vajíčok, ktoré dozreje, ale priamo súvisí s intenzitou stimulácie, a preto býva počet získaných vajíčok nižší, zvyčajne 2 až 5. Pravdepodobnosť úspešného cyklu je tak oproti štandardnému IVF cyklu o niečo nižšia. Aj v tomto prípade je preto vhodné využiť niektoré zo špeciálnych laboratórnych metód ako je napríklad ICSI pre jej zvýšenie. SOFT cyklus je vhodný najmä pre pacientky, ktoré majú zvýšené riziko vzniku hyperstimulačného syndrómu alebo zle reagujú na hormonálnu stimuláciu gonadotropínmi. Tento druh cyklu sa využíva aj pri pacientkach vo vyššom veku alebo pri syndróme polycystických vaječníkov.

IVF v natívnom cykle

Pri natívnom IVF cykle nie je pacientke podávaná žiadna hormonálna stimulácia a lekár sleduje dozrievanie folikulov počas prirodzeného cyklu pacientky. V takomto prípade zvyčajne dozrieva iba jedno vajíčko a aj preto sa odber nevykonáva v celkovej anestézii. Úspešnosť takéhoto liečebného cyklu je relatívne nízka, keďže nie každé získané vajíčko sa vždy úspešne oplodní a ani v prípade úspešného oplodnenia sa vzniknuté embryo nemusí dostať do štádia blastocysty. Natívny cyklus sa využíva najmä pri ženách, ktoré majú pravidelnú ovuláciu a zle reagujú na hormonálnu stimuláciu, ako napríklad staršie pacientky, pri ktorých bežná stimuláciu už nemá žiaden efekt, pretože majú nízku zásobu vajíčok. Taktiež je vhodnou voľbou pre ženy, ktoré sa chcú vyhnúť dodatočnej hormonálnej stimulácii spojenej s klasickým IVF cyklom.

Stimulácia dlhým protokolom s GnRH analogmi

Dlhý protokol bol zlatým štandardom stimulácie v programe umelého oplodnenia, ktorý využíval kombináciu dvoch druhov liekov. Na začiatku stimulácie je aplikovaný liek slúžiaci k utlmeniu funkcie vaječníkov a následne je pridaný liek, ktorý vaječníky stimuluje. Táto metóda vykazuje veľmi dobrú úspešnosť so ziskom dostatočného počtu vajíčok. Býva však častejšie komplikovaná rozvojom ovariálneho hyperstimulačného syndrómu. Úspešnosť liečby je okolo 40% tehotenstiev na embryotransfer. Protokol je vhodný pre mladé ženy s dobrou rezervou vajíčok. Nie je vhodný pre ženy so syndrómom polycystických vaječníkov (PCOS), ani pre ženy vyššieho veku.

Stimulačný protokol s antagonistami GnRH

Tento stimulačný protokol je v súčasnej dobe najpoužívanejším. Má nižšiu spotrebu stimulačných hormónov a liečba trvá kratšiu dobu, než pri dlhom protokole. Takisto využíva kombináciu dvoch druhov liekov. Zisk vajíčok býva dostatočný a tak sa úspešnosť liečby pohybuje okolo 40% tehotenstiev na embryotransfer. Vhodný je najmä pre ženy s PCOS, staršie ženy a pre tie, kde stimulácia dlhým protokolom nebola úspešná.

Prečo dochádza k stimulácii?

Pre úspešnosť liečby, metódou umelého oplodnenia, je nutné získať kvalitné vajíčka. Čím viac kvalitných vajíčok máme, tým vyššia je pravdepodobnosť zisku kvalitných embryí pre embryotransfer. S počtom odobraných vajíčok rastie však aj riziko rozvoja komplikácií - môže dôjsť k vzniku ovariálneho hyperstimulačného syndrómu (OHSS). Na počet uvoľnených vajíčok má vplyv predovšetkým vek pacientky, stav jej vaječníkov (ovariálna rezerva) a typ stimulačného protokolu. Správna a kontrolovaná stimulácia vedie k rastu a dozrievaniu primeraného počtu folikulov a zisku dostatočného počtu vajíčok. Je preto nevyhnutné užívať všetky lieky podľa liečebného plánu - tzv. stimulačného protokolu.

Ako stimulácia prebieha?

Stimulácia začína na druhý deň menštruačného cyklu a trvá približne 10 dní, počas ktorých si žena v pohodlí domova aplikuje stimulačné lieky pomocou injekcie alebo injekčného pera. Presný postup aj dávkovanie pacientke vysvetlí sestra, ktorá je jej v prípade potreby vždy dostupná na špeciálnej telefónnej linke. Počas stimulácie je potrebné absolvovať dve návštevy kliniky, kedy sa kontroluje dozrievanie folikulov s vajíčkami, najmä ich veľkosť a počet, ale tiež výška sliznice maternice. Vďaka tomu vie lekár určiť presný čas odberu vajíčok, ako aj podania poslednej injekcie potrebnej na ich dozretie.

OHSS - Hyperstimulačný syndróm a jeho prevencia

Jedná sa o prehnanú reakciu vaječníkov na hormonálnu stimuláciu. Vďaka využívaniu moderných stimulačných protokolov prispôsobovaných pacientkam na mieru je v súčasnosti riziko OHSS veľmi nízke. Príznakmi OHSS sú bolesti bruška a jeho zväčšený objem, sťažené dýchanie, nepomer medzi príjmom tekutín a močením, nevoľnosť alebo zvracanie. V prípade výskytu týchto príznakov ihneď kontaktujte zdravotnú sestru na špeciálnom telefónnom čísle, ktoré ste dostali. Pre prevenciu OHSS je dôležité dodržiavanie dostatočného pitného režimu a zvýšený príjem bielkovín, minerálov a iónov.

Ako prebieha odber vajíčok?

Na 12. deň menštruačného cyklu sa vykonáva odber dozretých vajíčok - tzv. punkcia oocytov. Tento odber prebieha v rozmedzí 34-36 hodín po aplikácii poslednej injekcie, pričom dodržanie tohto času je veľmi dôležité. Vajíčka sa odoberajú v krátkodobej celkovej anestézii cez pošvu špeciálnou punkčnou ihlou pod ultrazvukovou kontrolou. Z dôvodu anestézie je dôležité, aby ste pred narkózou aspoň 6 hodín nejedli a 2 hodiny nepili žiadne tekutiny (ani vodu), neužívali žiadne lieky (okrem dlhodobo užívaných, ktoré môžete zapiť jedným hltom vody), nemali na sebe make-up ani namaľované nechty. Ideálne je tiež aspoň 4-6 týždňov pred podstúpením narkózy nefajčiť.

Čo sa deje po odbere vajíčok?

Po odbere vajíčok zostáva žena v pokoji na lôžku približne 2 až 3 hodiny. Počas tejto doby dá pacientke lekár prepúšťaciu správu a informuje ju o priebehu zákroku a o počte získaných vajíčok. V tento deň zároveň partner odovzdá ejakulát, ktorý je následne spracovaný a spermie sú použité na oplodnenie získaných vajíčok. To môže prebiehať štandardne alebo metódou ICSI, pričom spermie sa môžu spracovať niektorou zo separačných metód. Pri štandardnom postupe sa k vajíčkam pridá vzorka spracovaných spermií, ktoré následne samé prenikajú do vajíčka, rovnako ako pri prirodzenom počatí. Táto metóda je vhodná, ak má partner dobré výsledky spermiogramu. V prípade zhoršených výsledkov sa odporúča využitie metódy ICSI, kedy je vybratá spermia zavedená embryológom priamo do vajíčka pomocou tenkej ihly.

Z dôvodu podstúpenia zákroku v anestézii je dôležité, aby pacientka naše centrum opúšťala v sprievode partnera, prípadne inej dospelej osoby a nie sama. Po výkone začína užívať lieky, ktoré jej predpísal lekár. Tieto lieky sa užívajú až do tehotenského testu. V prípade tehotenstva sa s užívaním pokračuje približne do 12. týždňa tehotenstva, pokiaľ lekár neurčí inak. Pacientky, ktoré berú ešte ďalšie lieky (napr. Estrofem), pokračujú v užívaní týchto liekov naďalej, a to podľa odporúčania lekára.

Vystavenie PN (neschopenky) po punkcii

Stačí, ak požiadate sestričku v recepcii kliniky a PN-ka vám bude vystavená.

Hodnotenie kvality embryí

Úspešnosť oplodnenia kontroluje embryológ pod mikroskopom v rozmedzí 16 - 18 hodín od oplodnenia. Množstvo úspešne oplodnených vajíčok závisí nielen od ich kvality, ale aj kvality spermií a metódy oplodnenia. Takto vzniknuté embryá sa uložia na kultiváciu do inkubátora, kde sa ich vývoj priebežne sleduje. Štandardná inkubácia trvá tri dni, avšak ohodnotiť kvalitu embrya na tretí deň je veľmi zložité. K lepšiemu hodnoteniu kvality slúži tzv. predĺžená kultivácia, počas ktorej sa zvyčajne na piaty deň embryo dostáva do štádia blastocysty. Vývoj niektorých embryí sa počas tejto doby z rôznych, najmä genetických príčin zastaví, preto majú embryá, ktoré sa dostanú až do štádia blastocysty výrazne vyššiu pravdepodobnosť úspešného zahniezdenia.

Okrem predĺženej kultivácie je možné využiť aj kontinuálny monitoring, kedy je každé embryo snímané kamerou v 5 minútových intervaloch, čo umožňuje zostaviť časo-zberné video (time-lapse), pomocou ktorého môže embryológ odhaliť prípadne anomálie počas delenia a ešte presnejšie určiť kvalitu jednotlivých embryí. Využitie time-lapse monitoringu je odporúčané najmä pre páry, ktoré majú za sebou opakované zlyhanie implantácie alebo páry, ktoré majú záujem o genetické testovanie embryí. Zvážiť by ho mali aj páry, kde má žena nad 35 rokov alebo kde existuje závažný andrologický faktor.

Čo je to vlastne asistovaný hatching?

Embryo sa do určitej veľkosti vyvíja chránené pod pevným obalom (zona pellucida). Ten niekoľko dní po oplodnení vplyvom rastu embrya praskne, čo umožňuje bunkám embrya uchytenie na sliznici maternice – tzv. uhniezdenie. V niektorých prípadoch je obal príliš pevný, čo zabraní jeho prasknutiu a embryo ho tak nevie opustiť a uhniezdiť sa, čím dochádza k zabráneniu tehotenstva. Takýto obal býva väčšinou o niečo hrubší, vďaka čomu vedia potrebu asistovaného hatchingu indikovať embryológovia, avšak je možné ho vykonať aj preventívne. Podstatou tohto výkonu je narušenie obalu pomocou špeciálneho laseru a vytvorenie malého otvoru tesne pred prenosom embrya do maternice. Zvážiť preventívny asistovaný hatching je vhodné najmä:

- pre staršie ženy, ktoré mávajú vajíčka s tvrdším obalom
- pri opakovanom zlyhaní implantácie
- pri použití zmrazených embryí

Ktorý deň od odberu vajíčok sa vykonáva embryotransfer?

Po 5-6 dňoch (pri predĺženej kultivácii) sa najlepšie embryo prenesie do maternice ženy – embryotransfer. Zvyšné kvalitné embryá je možné zmraziť a uchovať pre ďalšiu liečbu. V ojedinelých prípadoch alebo v prípade potreby genetického vyšetrenia sa zamrazia všetky embryá a embryotransfer sa vykoná až v nasledujúcom cykle.

Ako embryotransfer prebieha?

Embryotransfer sa vykonáva pomocou tenkého katétra cez hrdlo maternice priamo do dutiny maternice a to pod kontrolou ultrazvuku. Transferuje sa iba jedno embryo, keďže transfer viacerých embryí nemá významný vplyv na úspešnosť, avšak významne zvyšuje pravdepodobnosť viacpočetného tehotenstva. Tento zákrok trvá približne 10 minút a je bezbolestný a preto sa vykonáva bez anestézie. Po jeho výkone môže ísť pacientka hneď domov.

Návrat do bežného denného života po transfere

Po transfere zostáva žena 10 - 15 minút kľudne ležať na sále, následne jej sestrička pripraví požadované recepty a vyprevadí ju k uzavretiu liečby na ekonomické oddelenie.

V deň transferu a nasledujúce dva dni je odporúčaný kľudový režim. Od tretieho dňa po transfere, už je možné vrátiť sa do bežného denného života.

Ďalšie možnosti liečby

None

IVF s vlastnými vajíčkami

Neplodnosť trápi takmer každý piaty pár. Vďaka pokročilým laboratórnym metódam vieme pomôcť k vlastnému bábätku aj párom s komplikovanou anamnézou.

None

IVF s darovanými vajíčkami

Na liečbu s darovanými vajíčkami sa špecializujeme od samotného založenia kliniky. Rozsiahla databáza darkýň nám umožňuje pre vás vybrať tú najvhodnejšiu.

None

IVF s darcovskými embryami

Vďaka prepracovanému programu darovaných vajíčok a spermií, ponúkame neplodným párom taktiež možnosť liečby darcovskými embryami.

None

Prvý krok k rodičovstvu z pohodlia domova

Naši lekári sú tu pre vás aj online. Konzultácie poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čakania a bez potreby výmenného lístka.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info
None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info