Liečba s darovanými vajíčkami (DIVF)

Liečba s darovanými vajíčkami je nádejou pre páry, keď žena nemôže otehotnieť s vlastnými vajíčkami. Spočíva v oplodnení vajíčok darkyne spermiami partnera alebo darcu.

None
None

Vykonávame najviac cyklov s darovanými vajíčkami v Česku a na Slovensku

Klinika REPROFIT sa na liečbu s darovanými vajíčkami špecializuje od svojho založenia. Vďaka mnohoročným skúsenostiam, máme jeden z najprepracovanejších darcovských programov v Európe. Každý rok poskytujeme starostlivosť klientom z celého sveta. Máme k dispozícii rozsiahlu databázu darkýň a preto vám môžeme poskytnúť liečbu bez čakania.

Základné informácie o DIVF

Proces DIVF začína hormonálnou stimuláciou darkyne, ktorá je nutná k získaniu väčšieho počtu vajíčok, než pri pravidelnom ovulačnom cykle. V deň odberu vajíčok darkyne, taktiež prebieha odber spermií partnera. Získane vajíčka sú následne oplodnené spermiami a vzniknuté embryá sú ďalej uchovávané (kultivované) v jednom z inkubátorov nášho laboratória. Po niekoľkých dňoch kultivácie sa najlepšie embryo prenesie do maternice pacientky – embryotransfer. Zvyšné kvalitné embryá sa môžu zmraziť a uchovať ich tak pre ďalšiu liečbu.

Kontaktujte nás

Telefonicky alebo online

Prvá návšteva a konzultácia, výber darkyne

Stimulačný protokol, synchronizácia cyklov

4 – 6 týždňov

Odber oocytov

Oplodnenie

5 – 6 dní

Embryo transfer

Bežný denný režim

12 dní

Pozitívny tehotenský test

Úspešnosť liečby

V prvom cykle DIVF otehotnie 60–70 % žien.

Garancia v liečbe darovanými vajíčkami

 • Garantujeme 2 embryá vo vysokej kvalite (pri splnení minimálnej požadovanej kvality spermií). O počte prenesených embryí rozhodne lekár po konzultácii s partnerským párom.
 • Vyšetrenie a výber darcov a darkýň prebieha podľa prísnych kritérií stanovených Európskou spoločnosťou pre reprodukčnú medicínu (ESHRE).
 • Vždycky máte možnosť výberu vhodnej anonymnej darkyne a darcu tak, aby čo najviac odpovedali vášmu fenotypu (telesná výška, váha, farba očí, farba vlasov).
 • Pokiaľ dôjde k chybe na strane darkyne (neaplikuje si lieky, ochorie, ukončí stimuláciu), vyberieme vám darkyňu novú tak, aby spĺňala vaše podmienky a liečba mohla bez prerušenia prebehnúť, prípadne vám ponúkneme najbližší možný iný termín.
 • Pokiaľ sa metódou ICSI nepodarí oplodniť vajíčka darkyne, ponúkneme vám bezplatnú liečbu. Táto ponuka platí výhradne v prípade dobrej kvality spermií. Pokiaľ nedôjde k oplodneniu z dôvodu zlej kvality spermií, bezplatný cyklus vám, bohužiaľ, ponúknuť nemôžeme.
 • Pokiaľ bude k dispozícii iba jedno kvalitné embryo, bude vám ponúknutá 40% zľava z liečby.
 • Cenu liekov, ktoré použijete na liečebný cyklus, vám v prípade liečby bez transferu, bohužiaľ, nemôžeme preplatiť.
 • V prípade, že požiadate o zrušenie liečby pred odberom vajíčok darkyne, vrátime vám alikvotnú časť zálohy.

Pred liečbou odporúčame

 • Vyšetrenie u svojho gynekológa, avšak nie staršie ako 6 mesiacov – UZ vyšetrenie, testy STD (sexuálne prenosné ochorenia).
 • Vyšetrenie mamografom u ženy staršej 45 rokov.

Najčastejšie príčiny potreby darovaných vajíčok

 • Predčasná menopauza (predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov).
 • Genetické príčiny.
 • Veľmi zlá kvalita vajíčok.
 • Stavy po liečbe nádorových ochorení (chemoterapii a rádioterapii).
 • Stavy po operáciách vaječníkov.
 • Ťažká endometrióza.

Odber vajíčok darkyne

Vajíčka sa od darkyne získavajú rovnako ako v prípade pacientky podstupujúcej IVF liečbu. Po hormonálnej stimulácií sú v odobraté tenkou ihlou cez stenu pošvy pod ultrazvukovou kontrolou v celkovej anestézii.

Hodnotenie kvality embryí

Úspešnosť oplodnenia kontroluje embryológ pod mikroskopom v rozmedzí 16 - 18 hodín od oplodnenia. Množstvo úspešne oplodnených vajíčok závisí nielen od ich kvality, ale aj kvality spermií a metódy oplodnenia. Takto vzniknuté embryá sa uložia na kultiváciu do inkubátora, kde sa ich vývoj priebežne sleduje. Súčasťou liečby DIVF je tzv. predĺžená kultivácia, počas ktorej sa zvyčajne na piaty deň embryo dostáva do štádia blastocysty. Vývoj niektorých embryí sa počas tejto doby z rôznych, najmä genetických príčin zastaví, preto majú embryá, ktoré sa dostanú až do štádia blastocysty výrazne vyššiu pravdepodobnosť úspešného zahniezdenia.

Čo to je asistovaný hatching?

Embryo sa do určitej veľkosti vyvíja chránené pod pevným obalom (zona pellucida). Ten niekoľko dní po oplodnení vplyvom rastu embrya praskne, čo umožňuje bunkám embrya uchytenie na sliznici maternice – tzv. uhniezdenie. V niektorých prípadoch je obal príliš pevný, čo zabraní jeho prasknutiu a embryo ho tak nevie opustiť a uhniezdiť sa, čím dochádza k zabráneniu tehotenstva. Takýto obal býva väčšinou o niečo hrubší, vďaka čomu vedia potrebu asistovaného hatchingu indikovať embryológovia, avšak je možné ho vykonať aj preventívne. Podstatou tohto výkonu je narušenie obalu pomocou špeciálneho laseru a vytvorenie malého otvoru tesne pred prenosom embrya do maternice. Zvážiť preventívny asistovaný hatching je vhodné najmä:

- pre staršie ženy, ktoré mávajú vajíčka s tvrdším obalom
- pri opakovanom zlyhaní implantácie
- pri použití zmrazených embryí

Ktorý deň sa embryotransfer vykonáva?

Po 5-6 dňoch od odberu vajíčok od darkyne sa najlepšie embryo prenesie do maternice príjemkyne – embryotransfer. Zvyšné kvalitné embryá je možné zmraziť a uchovať pre ďalšiu liečbu. V ojedinelých prípadoch sa zamrazia všetky embryá a embryotransfer sa vykoná až v nasledujúcom cykle.

Ako embryotransfer prebieha?

Embryotransfer sa vykonáva pomocou tenkého katétra cez hrdlo maternice priamo do dutiny maternice a to pod kontrolou ultrazvuku. Transferuje sa iba jedno embryo, keďže transfer viacerých embryí nemá významný vplyv na úspešnosť, avšak významne zvyšuje pravdepodobnosť viacpočetného tehotenstva. Tento zákrok trvá približne 10 minút a je bezbolestný a preto sa vykonáva bez anestézie. Po jeho výkone môže ísť pacientka hneď domov.

Návrat do bežného denného života po transfere

Po transfere zostáva žena 10 - 15 minút kľudne ležať na sále, následne jej sestrička pripraví požadované recepty a vyprevadí ju k uzavretiu liečby na ekonomické oddelenie.

V deň transferu a nasledujúce dva dni je odporúčaný kľudový režim. Od tretieho dňa po transfere, už je možné vrátiť sa do bežného denného života.

Program kompletácie rodiny

Opakované darcovstvo

Po rokoch skúseností s liečbou darovanými vajíčkami sa často stretávame s prianím našich pacientiek, podstúpiť ďalšiu liečbu s použitím vajíčok tej istej darkyne, vďaka ktorej sa im už podarilo počať dieťa predtým.

Hoci vždy podporujeme naše darkyne k opakovanému darovaniu, s odstupom dvoch a viac rokov od prvej liečby, kedy pacientky zvažujú ďalšie bábätko, viac ako 50 % darkýň už nemá o ďalšie darovanie záujem. Z tohto dôvodu sme zaviedli možnosť rezervovania vajíčok tej istej darkyne, alebo spermií vybraného darcu, pre prípadnú ďalšiu liečbu.

Uchovanie vajíčok darkyne pre ďalšiu liečbu

Unikátny program kompletácie rodiny, prináša možnosť plánovania rodiny a využitia uchovaných vajíčok vybranej darkyne na prípadnú budúcu liečbu.

Uchovanie spermií darcu pre prípadný druhý cyklus

Takisto, ako v prípade darovaných vajíčok, ponúkame aj možnosť plánovania rodiny a využitia uchovania spermií vybraného darcu na prípadnú ďalšiu liečbu. Prípadnú ďalšiu liečbu, prosíme, konzultovať vopred, darované spermie sú vzácny biologický materiál a použitie spermií od toho istého darcu, nie je možné vždy garantovať.

None

Kto sú naše darkyne a aké majú vyšetrenia

Darkyne sú mladé ženy do 32 roku veku. Na našej klinike využívame iba vajíčka od mladých a zdravých darkýň a nikdy nepoužívame nadbytočné vajíčka od našich pacientok. Aby bolo možné zaradiť darkyňu do programu, musí splňovať prísne kritériá stanovené európskymi smernicami.

Darkyne sú najčastejšie študentky alebo matky na materskej dovolenke. Žiadna z nich sa u nás nelieči na neplodnosť a darovanie vajíčok je ich dobrovoľné rozhodnutie. Darovanie vajíčok je v Českej republike zo zákona anonymné. Nie je povolené, aby darkyňa poznala príjemkyňu alebo opačne.

Pred samotným zaradením do programu darcovstva...

Všetky darkyne sú v dobe darovania testované v súlade s európskou tkanivovou legislatívou a odporúčaním odborných spoločností (ESHRE, Spoločnosti lekárskej genetiky a genomiky SLG ČLS JEP). Okrem gynekologického a ultrazvukového vyšetrenia, musí darkyňa opakovane absolvovať testy na prítomnosť pohlavne prenosných ochorení (HIV, žltačka typu B, žltačka typu C a syfilis) a musí podstúpiť test na prítomnosť návykových látok.

Darkyňa ďalej podstupuje konzultáciu s klinickým genetikom a genetické vyšetrenie podľa aktuálne platného odporúčania Spoločnosti lekárskej genetiky a genomiky SLG ČLS JEP. Ku genetickému vyšetreniu novo používame platformu carrier testu, vďaka ktorému dokážeme znížiť riziko prenosu geneticky podmienených ochorení na dieťa. U všetkých novo zaradených darkýň používame carrier test na vylúčenie závažných genetických mutácií, ako je cystická fibróza, spinálna muskulárna atrofia, hluchota a ďalšie. Carrier test nám tiež umožňuje v prípade genetickej záťaže, u konkrétneho neplodného páru, využiť rozšírených možností screeningu a tiež vďaka nemu môžeme kontinuálne rozširovať spektrum genetických vyšetrení darkýň s postupujúcim poznaním v oblasti genetiky.

Výber darkýň lekárom prebieha s dostatočným predstihom

Cieľom je dosiahnuť čo najlepšej zhody s požiadavkami príjemkyne (pacientky). Prevažná väčšina našich darkýň sú občanmi Českej republiky. Vďaka rozsiahlej databáze darkýň môžeme vybrať takú, ktorá odpovedá genetickým a fyzickým vlastnostiam pacientky. Výber darkyne sa robí na základe vašich požiadavkov a špecifikácií. Pri výbere darkyne sa snažíme o to, aby krvná skupina darkyne odpovedala krvnej skupine jedného z páru. Takže rozdielna krvná skupina nemá vplyv na úspešnosť liečby. Pri výbere darkyne berieme do úvahy ďalšie charakteristiky akými sú váha, výška, farba vlasov a očí a dosiahnuté vzdelanie.

Vďaka tomu, že je Reprofit najvyhľadávanejšou klinikou na darovanie vajíčok v ČR, máme možnosť vám vybrať ideálnu darkyňu bez čakania.

Dostanem podrobné informácie o darkyni vajíčok?

Anonymita darcov pohlavných buniek je vyžadovaná legislatívou ČR (Zákon č. 373/2011 Zb., o špecifických zdravotných službách). Od roku 2010 sú na základe ochrany darcov poskytované iba informácie o ich roku narodenia, krvnej skupine, farbe vlasov, farbe očí, výške a váhe. Ostatné informácie o darcoch a darkyniach, nebudú pacientom poskytované.

Postup vyhľadávania darkýň vajíčok

Od roku 2006 disponuje naša klinika špecializovaným tímom, ktorý sa zameriava na darovací program.
Výber darkýň vajíčok sa riadi podľa zákona č. 296/2008 Zb., vyhlášky č. 422/2008 Zb. a zákona č. 373/2011 Zb. Tieto zákony predstavujú spoločnú Európsku tkanivovú direktívu (European Tissue Dirrectives 2004/23/ES), ktorej dodržiavanie je v ČR kontrolované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

So záujmom o darovanie prichádza ročne viac ako 1 500 žien. Avšak v priebehu výberu je približne 40 % záujemkýň o darovanie vyradených.

None

Systém výberu vhodnej darkyne sa skladá z niekoľkých procesov

 • Vstupný edukačný pohovor a vyplnenie dotazníkov (zdravotný stav, vzdelanie, záujmy, rodinná anamnéza).
 • Vyšetrenie na užívanie drog.
 • Odber krvi na test pohlavne prenosných ochorení, genetiky a ukazovateľov ovariálnej rezervy.
 • Konzultácia s klinickým genetikom.
 • Konzultácia s naším lekárom a gynekologické vyšetrenie.
 • Zhodnotenie výsledku testov a posúdenie vhodnosti pre darovanie.
 • Naplánovanie termínu darovania a vysvetlenie stimulácie, synchronizácie a matching (priradenie vhodnej darkyne príjemkyni).
 • Vlastná stimulácia a odber vajíčok.

Od vstupného pohovoru, až po vlastné darovanie, zaberie celý proces 2-3 mesiace.

Zoznam genetických testov, ktoré sú súčasťou

Ďalšie možné testy podľa nutnosti príjemcov nie sú už zahrnuté v cene liečby a musia byť uhradené samostatne (napr.: Tay-Sachs, FRAX a ďalšie).

Karyotyp (46 XX)

Spinálna muskulárna atrofia

Cystická fibróza

Dedičná hluchota

Ďalšie možnosti liečby

None

IVF s vlastnými vajíčkami

Neplodnosť trápi veľké množstvo párov. Vieme, ako pomôcť.

None

IVF s darovanými vajíčkami

Na liečbu s darovanými vajíčkami sa špecializujeme od samotného založenia kliniky. Vďaka rozsiahlej databáze darkýň, môžeme vybrať tu najvhodnejšiu pre vás.

None

IVF s darovanými embryami

Vďaka prepracovanému programu darovaných vajíčok, máme jedinečnú možnosť ponúknuť neplodným párom tiež liečbu darovanými embryami.

None

Prvý krok k rodičovstvu z pohodlia domova

Naši lekári sú tu pre vás i on-line. Konzultácie poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čakania a nutnosti predloženia žiadanky.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info
None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info

Kontaktujte nás

Telefonicky alebo online

Prvá návšteva a konzultácia, výber darkyne

Stimulačný protokol, synchronizácia cyklov

4 – 6 týždňov

Odber oocytov

Oplodnenie

5 – 6 dní

Embryo transfer

Bežný denný režim

12 dní

Pozitívny tehotenský test