UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

Nedaří se vám počít dítě přirozenou cestou? Naši lékaři pro vás najdou to nejúčinnější a nejsnadnější řešení, jak dosáhnout vysněného dítěte.

Polarizační mikroskopie

Na naší klinice byla pod vedením Dr. Zuzany Holubcové provedena studie ověřující souvislost mezi přítomností vřeténka a úspěšností vývoje po oplození metodou ICSIV rámci této studie bylo potvrzeno, že šance na úspěšný embryonální vývoj je u plně zralých vajíček více než trojnásobná oproti těm, která jsou oplozena předčasně. Důkazem přínosu tohoto přístupu jsou zdravé děti narozené i z vajíček, jejichž vývoj byl opožděn a u nichž hrozilo riziko předčasného oplození.

Aby mohlo být vajíčko úspěšně oplozeno, musí být zralé. Zralost vajíčka je při mimotělním oplodnění běžně hodnocena embryologem ve světelném mikroskopu. Embryolog kontroluje, zda má vajíčko již vyloučené tzv. pólové tělísko (malý útvar v perivitelinním prostoru).

Nicméně pouhá přítomnost pólového tělíska nemusí nutně znamenat, že vajíčko již dokončilo svůj vývoj. Znakem skutečné zralosti je až přítomnost tzv. dělicího vřeténka, které má za úkol rovnoměrné rozdělení genetického materiálu po oplození. Vajíčko se tedy někdy na první pohled může embryologovi jevit jako zralé, ale po vpichu spermie do vajíčka nedojde k jeho zdárnému vývoji, protože oplození bylo provedeno předčasně.

Vlevo: vajíčko v procházejícím světle, šipka ukazuje pólové tělísko. Vpravo: stejné vajíčko, ve kterém byly zviditelněny chromozomy (modrá) a meiotické dělicí vřeténko (růžová).
Polarizační mikroskopie umožňuje zviditelnění přítomnosti dělicího vřeténka v živých buňkých1,2. Tato metoda tak umožňuje neinvazivní vyšetření zralosti vajíčka před oplozením a určení ideálního času pro načasování ICSI.(Holubcová et al, JARG 2019 – adaptováno)

Pro koho je metoda polarizační mikroskopie určena?

Vyšetření polarizační mikroskopií se provádí po indikaci lékařem nebo embryologem pacientům, u kterých získáme v reakci na léčbu neočekávaně nízký počet zralých vajíček nebo u kterých z neznámých důvodů nedošlo k oplození vajíček při předchozí léčbě.

A jak vyšetření probíhá?

Pokud embryolog při provedení vyšetření zjistí, že vajíčko ještě není zralé, nechá ho po dobu několika hodin dále kultivovat. Tím se zvýší šance, že vajíčko před oplozením dokončí svůj vývoj.Reference:
1 Keefe D, Liu L. Wang W, Silva C (2003) Imaging meiotic spindles by polarization light microscopy: principles and application to IVF. Reprod Biomed Online, Jul-Aug;7(1):24-9.
2 Kilani S, Chapman MG (2011) The use of polarized light microscopy in IVF. Expert Rev. Obstet. Gynecol. 6(3):241-246.
3 Holubcová Z, Kyjovská D, Martonová M, Páralová D, Klenková T, Otevřel P, Štěpánová R, Kloudová S, Hampl A (2019) J Assist Reprod Genet. 2019 Mar;36(3):445-452.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30635815

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.