UMĚLÉ OPLODNĚNÍ

Nedaří se vám počít dítě přirozenou cestou? Naši lékaři pro vás najdou to nejúčinnější a nejsnadnější řešení, jak dosáhnout vysněného dítěte.

Kryokonzervace a vitrifikace

Co je kryokonzervace?

Kryokonzervace je technika zamražení reprodukčních buněk využívající speciální média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196 °C. Touto metodou je možné uchovávat reprodukční buňky po mnoho (i desítek) let.

Na naší klinice uchováváme reprodukční buňky v jedinečné moderní kryobance. Kryobanka je plně automatická a zajišťuje optimální podmínky skladování vzorků nepřetržitě 24 hodin denně. Uskladněné vzorky jsou na rozdíl od běžně používaných Dewarových nádob chráněny před kolísáním teplot, nedostatkem tekutého dusíku, případně neopatrnou obsluhou. Přístup do kryobanky je omezen a permanentně monitorován proti zneužití.

Co je vitrifikace?

Vitrifikace je moderní technika kryokonzervace, kdy dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196 °C řádově v sekundách. Využívá se při tom média obsahujícího vysoké dávky kryoprotektivních látek, chránících buňky před poškozením. Vzhledem k vysoké úspěšnosti této techniky oproti pomalému mražení, se na naší klinice využívá už jen technika vitrifikace.

Co je možné zamrazit?

Klasická kryokonzervace umožňuje uchování embryí a vzorků spermatu. Pokročilé ultrarychlé mražení (vitrifikace) dovoluje uchovávat také vajíčka.

Jak se mražení provádí?

Vitrifikace embryí se provádí moderní technikou v uzavřeném systému využívajícím vnitřní nosič a vnější obal. Embrya se prakticky okamžitě dostanou do zamraženého stavu. Oproti pomalému mražení se díky tomuto systému podařilo zvýšit úspěšnost léčby neplodnosti s využitím mražených embryí téměř na úroveň úspěšnosti embryí čerstvých. Mražení vajíček probíhá obdobně jako mražení embryí, vitrifikací. 

Naše klinika Reprofit International se podílela na mezinárodní pilotní studii zcela nového systému pro vitrifikaci vajíček a jako první na světě zaznamenala úspěch v podobě prvního dítěte narozeného touto technikou.  

Mražení spermií je oproti výše uvedenému relativně jednodušší proces a spočívá ve smísení ejakulátu nebo zpracovaných spermií s mrazícím médiem v určitém poměru a následném umístění do par tekutého dusíku. 

Kryokonzervace embryí

Kryokonzervace embryí je hojně využívána u párů podstupujících umělé oplodnění. Tedy ve chvíli, kdy jsou k dispozici další kvalitní embrya, která už není vhodné využít pro aktuální embryotransfer. 

Kryokonzervace nadbytečných kvalitních embryí patří k základním postupům dobře pracující embryologické laboratoře. Zavedení techniky ultrarychlého mražení (vitrifikace) přineslo výrazné zlepšení v přežívání zmražených a následně rozmražených embryí a k významnému nárůstu úspěšnosti kryoembryotransferů. 

Úspěšnost kryokonzervace

Na naší klinice vitrifikujeme pouze kvalitní embrya ve stádiu blastocyst (5. nebo 6. den kultivace), což zaručuje až 98% úspěšnost přežití takových embryí. O tom, zda jsou nebo nejsou zbylá embrya vhodná k mražení, rozhoduje vedoucí naší embryologické laboratoře po osobní kontrole jejich kvality. 

Výhody kryokonzervace

V současné době, kdy se stále větší důraz klade na snížení počtu embryí pro embryotransfer, je vitrifikace nedílnou součástí léčby a přináší našim pacientům větší šanci na úspěch v rámci jedné stimulace. Při následném kryoembryotransferu odpadají rizika hyperstimulace vaječníků, nutnost celkové anestezie a důležitá je i jeho finanční nenáročnost. 

Kryokonzervace spermií

Kryokonzervace spermií je využívána, pokud si pár přeje uchovat vzorky spermatu pro budoucí plánované početí. 

Kryokonzervace oocytů (vajíček)

Kryokonzervace oocytů (vajíček) je v současnosti díky technice vitrifikace běžnou součástí léčby neplodnosti. Dle mezinárodních studií vitrifikace vajíček neovlivňuje průběh těhotenství a nezvyšuje riziko narození dítěte s vrozenou vadou

Kdy je metoda vitrifikace oocytů využívána?

  • V případě hrozícího selhání funkce vaječníků, kdy umožní pacientkám uchování jejich vlastních vajíček pro budoucí použití 
  • V případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby. Vitrifikace vajíček nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění po zvládnutí jejich nemoci. 
  • V případě neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu IVF. Pokud se v den odběru vajíček u nastimulované pacientky nepodaří získat od partnera žádné spermie (z důvodů zdravotních, dopravních, pracovních nebo momentálního psychického rozpoložení) je možno získaná vajíčka zamrazit. 
  • Rovněž pokud při chirurgickém odběru spermií z varlete (MESA-TESE) nejsou nalezeny žádné spermie a neplodný pár nechce volit použití spermií dárce lze odebrané oocyty zamrazit. Oba partneři tím získávají čas pro zvážení možných řešení a definitivní rozhodnutí o způsobu léčby. 
  • Další možností využití vitrifikace je mražení vajíček u mladých žen v reprodukčním věku, které v současnosti nemají partnera a obávají se, že v době, kdy partnera mít budou, bude jejich plodnost snížena. Rovněž ženy, které neplánují bezprostředně otěhotnět a z důvodů studia nebo zaměstnání odkládají termín početí, si mohou nechat svá vajíčka zmrazit. 

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.