Vyšetrenie muža

Moderná doba a nezdravý životný štýl, majú negatívny vplyv na vývoj a zdravie spermií. Príčina neplodnosti páru tak býva rovnako často na strane muža, ako ženy. Našťastie existuje veľa možností, ako tieto problémy prekonať a stať sa otcom.

None

Najčastejšie príčiny mužskej neplodnosti

  • Pokles kvality spermií
  • Genetické príčiny
  • Autoimunitná reakcia na vlastné spermie
  • Poškodená DNA spermií
  • Nepriechodnosť chámovodov
  • Koitálne problémy (impotencia, ejakulačné zlyhanie)
  • Vazektómia

Vyšetrenia muža

V rámci diagnostiky neplodnosti u mužov sa vyšetrenia zameriavajú najmä na tvorbu spermií, ale tiež na imunológiu či hormonálny profil.

Spermiogram

Ide o základné laboratórne vyšetrenie muža. Hodnotí sa kvalita ejakulátu, prítomnosť spermií a ich vlastnosti. Posudzujú sa atribúty ako objem, pH, prítomnosť iných buniek v ejakuláte, ale taktiež koncentrácia, vitalita pohyblivosť a morfológia (tvar jednotlivých častí) spermií. Vyšetrenie sa vykonáva po 2-3 dňoch pohlavnej abstinencii. Kratšia, ako aj dlhšia pohlavná abstinencia môže viesť k horším výsledkom.

Pokiaľ analýza spermií ukáže nejakú abnormalitu, je vhodné vyšetrenie opakovať s odstupom 2 až 3 mesiacov, a až pri opakovaní abnormalít sa odporúča návšteva urológa.

Podrobnejšie vyšetrenia spermiogramu

Vyšetrenie DNA fragmentácie v spermiách – Toto vyšetrenie využíva metódu Halosperm, pomocou ktorej vieme určiť percentuálne zastúpenie spermií v ejakuláte, ktoré majú poškodenú DNA. Tento podiel by nemal prekročiť hodnotu 30 %. Genetická informácia v hlavičke spermií môže byť poškodená, aj keď spermie navonok nevykazujú zhoršenú morfológiu či pohyblivosť. Vplyvom oxidačného stresu dochádza k vzniku poškodení – tzv. zlomov v molekule DNA, čo znižuje úspešnosť oplodnenia. Ak aj takto poškodená spermia oplodní vajíčko, vzniknuté embryo sa spravidla pomalšie delí, prípadne má nižšiu životaschopnosť vo vyšších štádiách vývoja. Našťastie existuje niekoľko metód, ako takto poškodené spermie odfiltrovať – metódy MACS a MFSS.

Komplexné vyšetrenie spermií SpermPack – Najkomplexnejšie vyšetrenie v ponuke našej kliniky zahŕňa popri vyšetrení spermiogramu a DNA fragmentácie aj vyšetrenie protilátok, test vitality a Oxisperm. V prípade imunologického vyšetrenia na protilátky sa zisťuje prítomnosť antispermatických protilátok triedy IgG v ejakuláte. Test vitality zisťuje podiel živých spermií vo vzorke. Oxisperm je spoľahlivým testom na meranie možného nadbytku voľných radikálov. Nerovnováha medzi oxidačnou kapacitou bunky a množstvom voľných radikálov, ktoré sú produktom normálneho bunkového metabolizmu spôsobuje tzv. oxidačný stres. Ten vedie k poškodzovaniu buniek a môže zasiahnuť aj mužské zárodočné bunky a tak vplývať na plodnosť.

Genetické vyšetrenia na objasnenie mužskej neplodnosti

Tieto vyšetrenia sú odporúčané pre mužov u ktorých existuje riziko dedičnej vady, u mužov starších 45 rokov, pri opakovaných spontánnych potratoch partnerky alebo v prípade absencie spermií v ejakuláte.

Vyšetrenie abnormality chromozómov - Približne 5-15 % mužov s ťažkou poruchou počtu alebo kvality spermií, má abnormality vlastných chromozómov, ktoré sa môžu diagnostikovať analýzou z krvi - tzv. stanovením karyotypu.

Mikrodelécia na chromozóme Y - 10-20 % mužov s ťažkou poruchou počtu spermií (pod 2 milióny na ml), ale s normálnym počtom chromozómov (karyotypom), sú nositelia poruchy na chromozóme Y nazývanom mikrodelécia. V takomto prípade chromozóm Y neobsahuje veľmi dôležité gény, ktoré zodpovedajú za produkciu a vývoj spermií, pričom túto poruchu môžu postihnutí muži prenášať aj na svojich synov.

Cystická fibróza a kongenitálna atrézia vas deferens (CAVD) - Táto porucha sa vyskytuje iba u mužov s úplnou neprítomnosťou spermií v ejakuláte. U mužov s CAVD je vysoká pravdepodobnosť, že sú aj nositeľmi génu pre cystickú fibrózu (CF). Preto je u mužov, u ktorých nie sú nájdené spermie, nutné vykonať genetické vyšetrenie na prenášačstvo cystickej fibrózy.

Hormonálne vyšetrenie muža

Toto vyšetrenie niekedy vykonávame u mužov s nízkou kvalitou spermatu. Má však len veľmi obmedzený význam v diagnostike mužskej neplodnosti. Vyšetrujú sa hladiny FSH, LH a testosterónu, ktoré informujú o hormonálnom pozadí tvorby spermií.

Ďalšie možnosti liečby

None

IVF s vlastnými vajíčkami

Neplodnosť trápi takmer každý piaty pár. Vďaka pokročilým laboratórnym metódam vieme pomôcť k vlastnému bábätku aj párom s komplikovanou anamnézou.

None

IVF s darovanými vajíčkami

Na liečbu s darovanými vajíčkami sa špecializujeme od samotného založenia kliniky. Rozsiahla databáza darkýň nám umožňuje pre vás vybrať tú najvhodnejšiu.

None

IVF s darcovskými embryami

Vďaka prepracovanému programu darovaných vajíčok a spermií, ponúkame neplodným párom taktiež možnosť liečby darcovskými embryami.

None

Prvý krok k rodičovstvu z pohodlia domova

Naši lekári sú tu pre vás aj online. Konzultácie poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čakania a bez potreby výmenného lístka.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info
None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info