Prekoncepčné vyšetrenie

Genetické vyšetrenie páru by malo začať ešte pred snahou o otehotnenie (koncepciou), preto sa nazýva vyšetrenie prekoncepčné.

None

Posúdenie osobnej i rodinnej zdravotnej histórie (anamnézy), môže upozorniť na riziko ochorenia s dedičnou zložkou, ktoré sa už v rodine vyskytlo a ktoré sa môže opakovať aj v ďalšej generácii. Ďalšou úlohou prekoncepčného genetického vyšetrenia je odhaliť skryté nosičstvo vlôh k dedičným chorobám budúcich rodičov, ktoré sa môže po prvýkrát prejaviť až závažným ochorením ich potomkov.

Prekoncepčné genetické vyšetrenie obvykle zahrňuje

  • Klinicko-genetické vyšetrenie – rozbor osobnej a rodinnej anamnézy oboch partnerov v rámci genetickej konzultácie.
  • Vyšetrenie chromozómov oboch partnerov. Chromozómy sú mikroskopom viditeľné útvary v bunečnom jadre, na ktorých sú umiestnené bloky génov.
  • U žien vyšetrenie dispozícií pre zvýšenú zrážanlivosť krvi (trombofilná leidenská mutácia génu F5 a mutácia génu pre protrombín F2) a ďalších vrodených dispozícií dôležitých pre odpoveď na liečbu metódami asistovanej reprodukcie a pre priebeh tehotenstva (napr. odhad odpovedi na hormonálnu liečbu vyšetrením génu FSHR).
  • Vyšetrenie na skryté prenášačstvo zmien génov (mutácií), ktoré môžu byť príčinou chorôb s recesívnym typom dedičnosti u potomkov prenášačov. V našej populácii sa jedná predovšetkým o cystickú fibrózu (CF) a spinálnu muskulárnu atrofiu (SMA). Novo zavedený CarrierTest vyšetruje mutácie panelu 79 génov, ktoré môžu byt príčinou i ďalších recesívnych chorôb postihujúcich napríklad zmysly potomka (napr. poruchy sluchu) alebo jeho látkovú výmenu (vrodené metabolické choroby).
  • U mužov so závažnou poruchou spermiogramu vyšetrenia straty (mikrodelecia) materiálu na chromozóme Y (azoospermický faktor – AZF). Podľa výsledkov prekoncepčného vyšetrenie je možné navrhnúť optimálny postup liečby metódami asistovanej reprodukcie, rozhodnúť o vhodnosti preimplantačného vyšetrenia (PGD či PGS) a naplánovať aj starostlivosť o budúce tehotenstvo (prenatálna diagnostika).

CarrierTest

Vyšetrenie dedičných vlôh, ktoré môžu ovplyvniť plodnosť rodičov a zdravie potomkov

Priemerne jeden z piatich ľudí je skrytý prenášač mutácie (carrier) najmenej jedného zo svojich génov. Pokiaľ sú obaja zdraví partneri prenášačmi mutácie rovnakého génu, môžu obaja zároveň predať túto mutáciu svojmu potomkovi. Mutácia získaná od oboch rodičov sa prejaví závažným autozomálne recesívnym (AR) ochorením. Časť mutácií s týmto typom dedičnosti prenášajú iba ženy (gény sú lokalizované na chromozóme X) a choroba sa plne prejaví len u ich synov, pokiaľ im mutáciu odovzdajú.

Aké gény a mutácie CarrierTest vyšetruje?

CarrierTest vyšetruje skryté prenášačstvo 861 častých -„kľúčových“- mutácií 79 recesívnych génov spôsobujúcich viac ako 60 genetických chorôb a stavov, ktoré môžu postihnúť potomkov zdravých prenášačov. Patrí medzi ne cystická fibróza, spinálna svalová atrofia, vrodené poruchy metabolizmu (napr. phenyketonuria), poruchy zraku a sluchu, choroby pohybového aparátu a kože. Mutácie ďalšej skupiny génov môžu byť významné pre liečbu porúch plodnosti (trombofilný profil, vrodená odozva na hormonálnu liečbu neplodnosti) alebo sa prejaviť v súvislosti so životným štýlom (hemochromatóza, deficit alfa1 antitrypsinu).

Aké môžu byť výsledky CarrierTestu?

CarrierTest úplne vylúči alebo potvrdí prítomnosť kľúčovej mutácie. Nevylúči ale prenášačstvo všetkých mutácií skúmaných génov, a tak výsledkom je zvyškové „Reziduálne riziko prenášačstva“. Od tohto rizika sa odvodzuje riziko postihnutia potomka (miera genetickej kompatibility páru). U niektorých génov CarrierTest cieli iba na určité mutácie (napríklad pri testovaní trombofilného profilu). V týchto prípadoch je výsledok kategoricky (mutácia preukázaná/nepreukázaná).

None

Správa o výsledku CarrierTestu je rozdelená do štyroch oddielov

  • Prenášačstvo mutácií génov spojených so závažnými chorobami u potomkov.
  • Prenášačstvo mutácií génov spojených s chorobami ovplyvnenými prostredím.
  • Mutácia panelu génov zvyšujúcich dispozíciu k zrážaniu krvi (trombofilný profil).
  • Odozva na hormonálnu liečbu neplodnosti (polymorfismus génu pre FSH receptor).

Výsledky testovania recesívnych mutácií a riziká pre potomkov je možné zaradiť do troch kategórií

1

Žiadna mutácia

U oboch partneroch nebola preukázaná žiadna mutácia: riziko postihnutia ich potomka (reziduálne riziko) testovanými chorobami je veľmi významne znížené.

2

Nízke riziko

Bolo preukázané nosičstvo mutácie určitého génu iba u jedného z partnerov: reziduálne riziko postihnutia potomka testovanými chorobami je nízke.

3

Vysoké riziko

Obaja partneri sú nosičmi mutácie rovnakého génu: riziko postihnutia potomka týmto ochorením je významne zvýšené (25% = 1/4).

Opatrenia pri zistení nosičstva mutácií

Opatrenia pri zistení nosičstva mutácií rovnakého génu u oboch partneroch s vysokým rizikom postihnutia potomkov:

None

Preimplantačná diagnostika

PGD

Embryá vytvorené z vajíčok a spermií partnerov v programe asistovanej reprodukcie (IVF) sa skrínujú a do maternice matky sa vkladajú len embryá bez nepriaznivej kombinácie mutácií.

None

Použitie kompatibilných spermií alebo vajíčok od darcov

None

Prenatálne vyšetrenie buniek plodu

Prenatálne vyšetrenie buniek plodu po prirodzenom počatí z odberu choriových klkov (CVS) alebo plodovej vody (AMC).

None

Preukaz dedičnej choroby

Cielené odhalenie dedičného ochorenia a dostupná liečba čo najskôr po narodení.

Zistenie mutácií génov trombofilného profilu, mutácií spojených s terapeutickou odozvou a s chorobami ovplyvnenými prostredím, môže pomôcť k cielenej liečbe porúch plodnosti a úprave životného štýlu budúcich rodičov.

Ďalšie možnosti liečby

None

IVF s vlastnými vajíčkami

Neplodnosť trápi veľké množstvo párov. Vieme, ako pomôcť.

None

IVF s darovanými vajíčkami

Na liečbu s darovanými vajíčkami sa špecializujeme od samotného založenia kliniky. Vďaka rozsiahlej databáze darkýň, môžeme vybrať tu najvhodnejšiu pre vás.

None

IVF s darovanými embryami

Vďaka prepracovanému programu darovaných vajíčok, máme jedinečnú možnosť ponúknuť neplodným párom taktiež liečbu darovanými embryami.

None

Prvý krok k rodičovstvu z pohodlia domova

Naši lekári sú tu pre vás i on-line. Konzultácie poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čakania a nutnosti predloženia žiadanky.

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Bratislava

sk en hu
Viac info
None

Reprofit Martin

sk en
Viac info
None

Reprofit Brno

sk en fr cs de it ro pl hu
Viac info
None

Reprofit Ostrava

en cs pl
Viac info