Nový vstup pre pacientov REPROFIT v BRNE

None

S rozšírením kliniky vznikol aj nový vchod pre pacientov REPROFIT! Po vstupe do zariadenia pokračujte rovno, po schodoch alebo výťahom do našej novej recepcie. 

Tešíme sa na vás!