NEPLODNOST

Na klinice REPROFIT dokážeme pomoci většině párů k vytouženému dítěti. Používáme moderní metody včetně léčby darovanými vajíčky.

Vyšetřovací metody ženy

Základní otázkou pro lékaře je, zda je žena schopna uvolnit zralé vajíčko a zda je možné spojení tohoto vajíčka se spermií ve vejcovodu ženy.

Základní vyšetření ženy spočívá v provedení transvaginálního ultrazvuku dělohy a vaječníků s ohledem na fázi menstruačního cyklu a následném gynekologickém vyšetření. Ultrazvukové vyšetření umožňuje zjistit velikost a tvar dělohy, přítomnost svalových uzlů (myomů), výšku a kvalitu děložní sliznice. Rovněž poskytuje informace o stavu vaječníků, růstu folikulů a přítomnosti cyst nebo endometriózy.

Vyšetření hladiny hormonů (krevní testy)

Toto vyšetření podává informace o stavu vaječníků a jejich schopnosti tvořit zralá vajíčka.

Vyšetření krve v období 1. - 3. dne menstruace podává informace o stavu vaječníků, jejich schopnosti tvořit zralá vajíčka a možné odpovědi na stimulační léky. Vyšetřují se hladiny folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH). Lze stanovit  i hladinu Anti-Mülleriánského hormonu (AMH), který rovněž informuje o zásobě vajíček. Standardní součástí hormonálního vyšetření je i stanovení hladiny prolaktinu (PRL) a hormonu stimulující štítnou žlázu (TSH).

Normální krevní hladiny hormonů

FSH        1,9 – 12  IU/ml
LH          0.9 – 12  IU/ml
PRL        méně než 25 ng/ml
TSH        1,0 – 4,0 IU/ml
AMH       0,5 – 30 IU/ml

Vyšetření dělohy a vejcovodů - hysterosalpingografie (HSG)

Toto vyšetření zjišťuje průchodnost či neprůchodnost vejcovodů a zobrazuje tvar dutiny děložní. Vyšetření je možno provádět moderně pod ultrazvukovou kontrolou (sono HSG) nebo pod kontrolou rentgenem (RTG HSG). V současnosti preferujeme sono HSG z důvodů nebolestivosti vyšetření, nezatěžujeme  pacientky RTG zářením a metoda je široce dostupná. HSG vyšetření je schopno zobrazit tvar děložní dutiny a průchodnost vejcovodů (tzn., že vidíme, zda kontrastní látka proniká vejcovody do dutiny břišní).

Chirurgie na reprodukčním traktu – hysteroskopie a laparoskopie

Tato vyšetření umožňují přímý pohled do dutiny břišní a děložní.

Chirurgické metody v léčbě a diagnostice sterility zahrnují  přímý pohled do dutiny děložní - hysteroskopii a pohled do dutiny břišní na dělohu, vaječníky a vejcovody - laparoskopii.

Hysteroskopie

Používá se k odhalení a léčbě problémů uvnitř dělohy (polypy, myomy, adheze, septa).

Laparoskopie

Užívá se v diagnostice a léčbě endometriózy a rovněž ke zjištění průchodnosti vejcovodů. Rovněž diagnostika pozánětlivých stavů a pooperačních srůstů (adhezí) po předchozích operacích se provádí laparoskopicky.

Obě metody, laparoskopii a hysteroskopii, lze s úspěchem kombinovat při jedné anestezii (= uspání).

Genetické vyšetření ženské neplodnosti

Toto vyšetření je vhodné při opakovaných spontánních potratech či opakovaných neúspěšných IVF cyklech.

Abnormality chromozomů:

Stanovení karyotypu (počtu chromozomů) se provádí  u žen po opakovaných spontánních potratech nebo v případě opakovaných neúspěchů léčby metodou IVF. Rovněž u párů, kde se embrya nevyvíjejí standardně je vhodné toto vyšetření provést.

Imunologické vyšetření

Toto specializované vyšetření by měla absolvovat pacientka s opakovanými neúspěchy léčby metodou IUI a IVF.

Imunologické vyšetření nepatří mezi základní vyšetření plodnosti ženy. Toto specializované vyšetření by měla absolvovat pacientka s opakovanými neúspěchy léčby metodou IUI, kdy je u partnera opakovaně vyšetření spermiogramu zcela normální. Rovněž pacientky, u kterých byl opakovaně v programu IVF proveden embryotransfer velmi kvalitních embryí a kde je léčba, přes velmi dobré podmínky, stále neúspěšná mohou profitovat z imunologického vyšetření. Vyšetřují se protilátky proti spermiím, proti trofoblastu (placentě) a proti obalu embrya (zona pellucida). Moderní laboratoře stanoví i problémy v buněčné imunitě a navrhnou následnou léčbu.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.