NEPLODNOST

Na klinice REPROFIT dokážeme pomoci většině párů k vytouženému dítěti. Používáme moderní metody včetně léčby darovanými vajíčky.

Vyšetřovací metody muže

Hlavní otázkou u muže je, zda vytváří dostatečné množství kvalitních, pohyblivých a morfologicky správných spermií.

K základnímu vyšetření muže patří především vyšetření spermiogramu. Na naší klinice jsme v roce 2015 přepracovali systém hodnocení spermiogramu tak, aby odpovídal nejnáročnějším požadavkům Světové zdravotnické organizace. Rozšířili jsme spektrum vyšetření, zpřísnili jsme laboratorní postupy a začlenili jsme se do systému externí kontroly kvality. Na mužích nám také záleží.

Vyšetření spermiogramu

Mikroskopické vyšetření vzorku spermatu odhalující případné abnormality.

Pokud má být hodnocení spermiogramu přínosné, mělo by být provedeno po 3-4 dnech pohlavní abstinence a vzorek získaný masturbací by měl být předán do 30 minut do laboratoře. V laboratoři se hodnotí počet spermií na 1 ml, jejich pohyblivost tvar hlaviček, krčků bičíků (morfologie). Pokud analýza spermatu ukáže nějakou abnormalitu, je vhodné vyšetření opakovat s odstupem 2 až 3 měsíců a teprve při opakování abnormalit se doporučuje navštívit urologa nebo androloga (specialistu na mužskou neplodnost).

Laboratorní příručka

Parametr Dolní limit    (rozmezí)
Objem ejakulátu  (ml) 1,5 (1,4 – 1,7)
Celkový počet spermií (mil/ejakulát) 39 (33 – 46)
Koncentrace spermií (mil/ml) 15 (12 – 16)
Celková pohyblivost (%) 40 (38 – 42)
Progresivní pohyb (%) 32 (31 – 34)
Vitalita (živé spermie %) 58 (55 – 63)
Morfologie (normální formy %) 4 (3,0 – 4,0)

Genetická vyšetření k objasnění mužské neplodnosti

Toto vyšetření je vhodné provést u mužů starších 45 let, při absenci spermií v ejakulátu a při opakovaných spontánních potratech partnerky či rizikem dědičné vady.

A. Abnormality chromozomů

Přibližně 5 - 15 % mužů s těžkou poruchou počtu nebo kvality spermií má také abnormality svých chromozomů, které se mohou diagnostikovat analýzou z krve - tzv. stanovením karyotypu.

B. Mikrodelece na Y chromozomu

10 - 20 % mužů s těžkou poruchou počtu spermií (pod 2 miliony na ml), ale s normálním počtem chromozomů (karyotypem), jsou nositelé poruchy na Y chromozomu. Tento typ postižení se nazývá mikrodelece  a  Y chromozom neobsahuje velmi důležité geny, které odpovídají za produkci a vývoj spermií. Tuto poruchu mohou postižení muži přenášet i na své syny.

C. Cystická fibróza a kongenitalní atrézie vas deferens (CAVD)

Tato porucha se vyskytuje pouze u mužů s úplnou nepřítomností spermií v ejakulátu. U mužů s CAVD je vysoká pravděpodobnost, že jsou také nositele genu pro cystickou fibrózu (CF).  Proto je u mužů, u nichž nejsou nalezeny spermie, nutno provést genetické vyšetření na přenašečství cystické fibrózy.

Hormonální vyšetření muže

Toto vyšetření někdy provádíme u mužů s nízkou kvalitou spermatu. Má však jen velmi omezený význam v diagnostice mužské neplodnosti. Vyšetřují se hladiny FSH, LH a testosteronu, které informují o hormonálním pozadí tvorby spermií.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.