NEPLODNOST

Na klinice REPROFIT dokážeme pomoci většině párů k vytouženému dítěti. Používáme moderní metody včetně léčby darovanými vajíčky.

Program zachování plodnosti

Tento program přináší naději mít vlastního potomka i v budoucnu, kdy předpokládáme pravděpodobnost snížení kvality nebo absenci reprodukčních buněk. 

Vitrifikaci vajíček pro uchování ženské plodnosti doporučujeme nejen v případě, kdy žena odkládá otěhotnění na později, kdy její reprodukční schopnost může být snížena, ale také v případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby nebo například v případě neočekávané absence partnerových spermií v léčebném cyklu (IVF). 

Kryokonzervaci spermií pro použití v budoucnu umožňuje zachování mužské plodnosti zejména z důvodu snižování kvality spermií a případného selhání tvorby spermií vůbec. 

V rámci probíhající léčby neplodnosti je vytvořeno embryí několik, avšak pouze 1 – 2 nejkvalitnější embrya budou lékařem vybrána pro embryotransfer. Zbylá embrya lze rovněž zamrazit a uchovat tak pro budoucí léčbu. 

Kryobanka Reprofit International

Moderní kryobanka kliniky Reprofit International funguje na jednoduchém principu. Každému klientovi je ve chvíli prvního mražení otevřen „účet“, do kterého si může uložit libovolný počet spermií, vajíček nebo embryí.

Pro každý typ reprodukčních buněk má klient vlastní účet a poplatek za uchování platí nezávisle pro každý typ buněk – tedy zvlášť za spermie, vajíčka a embrya. Po dobu, kdy jsou buňky uloženy v naší kryobance, hradí klient poplatek dle platného ceníku. Pro ukončení uchování vzorků se může klient rozhodnout kdykoliv. 

Všechny naše klienty pravidelně informujeme o aktuálním stavu jejich vzorků v naší kryobance vždy 3 měsíce před jejím vypršením. 

Zvýhodnění ceny léčby se zamraženými buňkami

Systém poplatků je založen na principu zvýhodnění ceny léčby se zamraženými buňkami. První rok uchování je již zahrnut v ceně samotného mražení buněk. Poté si můžete vybrat, o jakou dobu si uchování prodloužíte (1, 2, 3, 4 nebo 5 let), a zaplatíte adekvátní cenu za jejich uchování (zálohu). Každý započatý rok uchování se z předplacené zálohy odečte poměrná částka, a pokud přijdete na léčbu ještě před vypršením celkové doby uchování, bude Vám poskytnuta sleva ve výši zbývajících nevyužitých předplacených let. 

reprofit tab

A. Klient si předplatil uchování na 1 rok, zaplatí 1 800 Kč a dále nemá slevu na léčbu. 

B. Klient si předplatil uchování na 2 roky a zaplatí 3 200 Kč. V případě, že přijde na léčbu již v prvním roce uchování, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužitý druhý rok uchování ve výši 1 400 Kč. Pokud se dostaví na léčbu v posledním roce uchování, sleva se neposkytuje. 

C. Klient předplatil uchování na 3 roky a zaplatí 3 900 Kč. V případě, že přijde na léčbu již v prvním roce uchování, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužitý druhý a třetí rok uchování ve výši 2 100 Kč. V případě že přijde na léčbu druhý rok, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužitý třetí rok uchování ve výši 700 Kč. Pokud se dostaví na léčbu v posledním roce uchování, sleva se neposkytuje. 

D. Klient si předplatil uchování na 4 roky a zaplatí 4 500 Kč. V případě, že přijde na léčbu již v prvním roce uchování, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužité roky uchování ve výši 2 700 Kč. V případě že přijde na léčbu druhý rok, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužitý čtvrtý rok uchování ve výši 1 300 Kč a v případě, že přijde třetí rok, dostane slevu ve výši 600 Kč. Pokud se dostaví na léčbu v posledním roce uchování, sleva se neposkytuje. 

E. Klient si předplatil uchování na 5 let a zaplatí 5 000 Kč. V případě, že přijde na léčbu již v prvním roce uchování, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužité roky uchování ve výši 3 200 Kč. V případě že přijde na léčbu druhý rok, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužité roky uchování ve výši 1 800 Kč. V případě že přijde na léčbu třetí rok, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužité roky uchování ve výši 1 100 Kč. V případě že přijde na léčbu čtvrtý rok, dostane slevu na léčbu za zbývající nevyužitý rok uchování ve výši 500 Kč. Pokud se dostaví.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.