LÉČBA DAROVANÝMI VAJÍČKY

Díky dlouholetým zkušenostem dosahujeme v léčbě darovanými vajíčky vysoké úspěšnosti. Disponujeme rozsáhlou databází dárkyň a vlastní kryobankou.

Postup při léčbě darovanými vajíčky 

 1. Chci se zeptat / mám zájem o léčbu:

  Máte-li dotaz, chcete se objednat na konzultaci nebo máte už rovnou zájem o léčbu na naší klinicekontaktujte nás.
 2. Vyplňte prosím dotazník,

  který obsahuje základní údaje o Vás a partnerovi, historii Vaší léčby. V případě nejasností se nás neváhejte na cokoliv zeptat. Je také možné se objednat na schůzku s lékařem, který se v rámci 30 - 60 minutové konzultace seznámí s Vaším zdravotním stavem, průběhem Vaší předchozí léčby a navrhne Vám optimální řešení. Pokud je to nutné, navrhne Vám provedení některých doplňujících vyšetření. Vždy se snažíme nalézt co nejbližší možný termín pro léčbu dle Vašeho přání.
 3. Doplňující vyšetření,

  pokud jsou vyžadována: Abychom mohli šanci na úspěch zvýšit na maximum a zároveň zajistit co nejbezpečnější průběh léčby, je v některých případech třeba provést doplňující vyšetření. Mohou Vám být doporučeny odběry krve (např. genetická, imunologická anebo hematologická vyšetření), případně vyšetření dutiny děložní (hysteroskopie) nebo vyšetření prsů (mamografie). Některá vyšetření muže nebo vyšetření ženy můžeme provést na klinice, případně Vám vystavíme doporučení k vyšetření v místě Vašeho bydliště.
 4. Domluva na termínu léčby:

  Po obdržení všech potřebných informací Vám navrhneme možný termín Vaší léčby. Je-li to třeba, požádáme Vás od doplňující informace o Vašem zdravotním stavu. Pokud se jedná o cyklus s čerstvými vajíčky, je třeba při stanovení termínu zohlednit dobu nutnou k synchronizaci Vašeho menstruačního cyklu s cyklem dárkyně. Vždy se snažíme nalézt co nejbližší možný termín.

  Obdržíte poučení o léčbě, formuláře žádosti o léčbu a souhlasu s léčbou, které musí oba partneři podepsat a přinést či zaslat na kliniku. Žádost o léčbu nesmí být starší, než 180 dní do provedení embryotransferu (ET). Vyžadován je podpis obou partnerů a ověření podpisu podle platného ID dokladu. Nutno přiložit fotokopie ID dokladů. Pokud podepíšete listiny osobně na klinice, bude ověření podpisů provedeno u nás.
 5. Úhrada zálohy na léčbu:

  Pokud má pacientka nárok na úhradu léčby pojišťovnou, je třeba s předstihem požádat o schválení léčby revizním lékařem příslušné pojišťovny. Příslušné administrativní kroky zařídíme my. Léčba bývá schválena většinou do 3 týdnů. U pacientek, kterým na léčbu nepřispívá pojišťovna, vyžadujeme při naplánování léčby zálohu ve výši 1500 Euro / 40 000 Kč. Doplatek za provedenou léčbu se hradí v den embryotransferu.
 6. Vypracování a zaslání protokolu:

  Po odsouhlasení termínu léčby budete vyzvána lékařem nebo Vaším koordinátorem ke sdělení informací potřebných k vytvoření léčebného plánu (datum posledních měsíčků a datum, kdy čekáte další). Poté Vám lékař vypracuje podrobný protokol Vaší léčby, který Vám zašleme emailem, nebo Vám bude předán při osobní konzultaci. Protokol bude zaslán pouze v případě uhrazení zálohy na léčbu a podepsané žádosti o léčbu a souhlasu s léčbou.
 7. Zajištění potřebných léků:

  Společně s protokolem Vám zašleme seznam léků potřebných k léčbě. 
 8. Poskytnutí informací o připravované dárkyni:

  Přibližně 6 - 8 týdnů před plánovaným embryotransferem Vám můžeme poskytnout některé informace o vybrané dárkyni. Kdo jsou naše dárkyně.
 9. Zkušební příprava sliznice:

  Za optimálně připravenou se obecně považuje sliznice vyšší než 7 mm. Proto je vhodné získat informace o růstu sliznice s předstihem a případně upravit dávkování léků určených k podpoře jejího růstu. Doporučujeme jeden měsíc před plánovaným transferem užívat léky podporující růst sliznice a ultrazvukovým vyšetřením ověřit jejich efekt. Toto ultrazvukové vyšetření je možno provést u specialisty v místě Vašeho bydliště. Pokud jsou informace o růstu sliznice známy z dřívější léčby, není tento zkušební cyklus nutný. 
 10. Příprava sliznice k embryotransferu (ET):

  Pro úspěšnou léčbu je nutná  synchronizace  cyklu dárkyně a příjemkyně. U příjemkyň ji provádíme pomocí jednorázové injekce GnRH analogu (např.: Decapeptyl, Dipherelin) a následně zahajujeme  přípravu děložní sliznice  pomocí  estrogenů (tablety např.: Estrofem, Estrimax). V  průběhu přípravy  kontrolujeme  výšku  děložní sliznice   ultrazvukem. V den odběru vajíček nebo nejpozději následující den začne příjemkyně užívat gestagení  hormony  (např.: Utrogestan, Crinone gel). U příjemkyň, které nemají měsíčky, se příprava provádí pouze  estrogeny a  gestageny. V užívání hormonů příjemkyně pokračuje  až do provedení těhotenského testu a v případě jeho pozitivity až do 12. týdne těhotenství.
 11. Informace o probíhající stimulaci dárkyně:

  Úprava menstruačního cyklu dárkyně se provádí pomocí antikoncepce. Následně je dárkyně stimulována antagonistickým protokolem. Používáme nejkvalitnější stimulační léky ve formě pera, zaručující správnou aplikaci léku. Stimulace dárkyně  je velmi šetrná, aby  nedošlo k hyperstimulaci a ohrožení jejího zdraví. Průměrný  počet získaných vajíček se pohybuje okolo  7 - 10. O průběhu stimulace dárkyně je příjemkyně informována emailem nebo telefonicky několik dní před plánovaným odběrem vajíček.
 12. Potvrzení data odběru oocytů:

  Pokud stimulace dárkyně probíhá podle plánu, potvrdíme Vám zároveň s informací o stimulaci i datum odběru vajíček. Obdržíte datum punkce dárkyně a přesný čas, na který se máte dostavit na kliniku ke konzultaci. Bude také provedena závěrečná kontrola potřebných souhlasů s léčbou: Pokud nebudou k disposici souhlasy obou partnerů dle platné legislativy, nebude provedeno oplození.
 13. Konzultace na klinice, OPU, poskytnutí spermií, oplodnění vajíček:

  Asi týden před plánovaným odběrem vajíček  Vám bude stanoven přesný čas konzultace s Vaším lékařem. Lékař bude připraven zodpovědět Vám dotazy týkající se léčby. V tento den se musí dostavit i Váš partner k odběru spermatu a k odběru krve na vyloučení infekčních onemocnění  (nebylo-li  sperma zamraženo předem nebo nepoužíváte-li spermie dárce). Počínaje dnem odběru vajíček dárkyně přidáte k dosavadní medikaci progesteron (např. Utrogestan). Každý den budete  telefonicky informováni  o vývoji embryí a bude stanoven přesný  den a čas embryotransferu.
 14. Kultivace embryí:

  Po oplození vajíček probíhá několikadenní kultivace embryí v inkubátorech. Na naší klinice doporučujeme k výběru nejkvalitnějších embryí pro transfer prodlouženou kultivaci, která trvá 5 - 6 dní.
 15. PGT:

  Je-li naplánována preimplantační diagnostika, probíhá odběr vzorků z embrya pátý den kultivace.
 16. Embryotransfer:

  Embryotransfer se provádí obvykle 3. nebo 5. den kultivace. Před embryotransferem budete konzultovat s lékařem kvalitu Vašich embryí a domluvíte se rovněž na počtu embryí vhodných k transferu. Zavádíme obvykle jedno, maximálně dvě embrya. Zbývající kvalitní embrya doporučujeme zamrazit. Po transferu odcházíte domů za 30 až 60 minut. 
 17. Zamrazení embryí.

  Na naší klinice mrazíme pouze kvalitní embrya, která mají dostatečný implantační potenciál a mohou představovat reálnou šanci na budoucí úspěšný kryoembryotransfer. Zbývající embrya se nemrazí.
 18. Platba:

  Po provedení embryotransferu jste vyzváni k úhradě léčby. Platbu je možno provést hotově i platební kartou.
 19. Těhotenský test:

  Datum těhotenského testu je stanoveno na 12. – 14. den po provedeném embryotransferu.

Věříme, že budete s naší péčí a přístupem spokojeni.

MUDr. Štěpán Machač, PhD. 
Odborný garant dárcovského programu 

Zajímají vás další informace? Zeptejte se nás.
Podívejte se, jakých výsledků dosahujeme v léčbě neplodnosti.
 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.
PRO ZAHRANIČNÍ KLIENTY  KLINIKA NA MAPĚ