LÉČBA DAROVANÝMI VAJÍČKY

Díky dlouholetým zkušenostem dosahujeme v léčbě darovanými vajíčky vysoké úspěšnosti. Disponujeme rozsáhlou databází dárkyň a vlastní kryobankou.

Kdo jsou naše dárkyně a jaká mají vyšetření

Dobrovolné dárkyně jsou mladé ženy do 32 let věku. Na naší klinice využíváme pouze vajíčka od mladých zdravých dárkyň a nikdy nepoužíváme nadbytečná vajíčka od našich pacientek. Aby bylo možné zařadit dárkyni do programu, musí splňovat přísná kritéria stanovená Evropskými směrnicemi.

Před samotným zařazením do programu dárcovství...

Všechny dárkyně jsou v době darování testovány v souladu s evropskou tkáňovou legislativou a doporučením odborných společností (ESHRE, Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLG ČLS JEP). Kromě gynekologického a ultrazvukového vyšetření musí dárkyně opakovaně absolvovat testy na přítomnost pohlavně přenosných onemocnění (HIV, žloutenka typu B, žloutenka typu C a syfilis) a musí podstoupit test na přítomnost návykových látek. 

Dárkyně dále podstupují konzultaci s klinickým genetikem a genetické vyšetření podle aktuálně platného doporučení Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLG ČLS JEP. Ke genetickému vyšetření nově používáme platformu carrier testu díky němuž dokážeme snížit riziko přenosu geneticky podmíněných onemocnění na dítě. U všech nově zařazených dárkyní používáme carrier test pro vyloučení závažných genetických mutací jako je cystická fibróza, spinální muskulární atrofie, hluchota a další. Carrier test nám také umožňuje v případě genetické zátěže u konkrétního neplodného páru využít rozšířených možností screeningu a také díky němu můžeme kontinuálně rozšiřovat spektrum genetických vyšetření dárkyní s postupujícím poznáním v oblasti genetiky. 

Kdo jsou naše dárkyně?

Naše dárkyně jsou nejčastěji studentky nebo matky na mateřské dovolené. Žádná z nich se u nás neléčí pro neplodnost a darování vajíček je jejich dobrovolným rozhodnutím. Darování vajíček je v České republice ze zákona zcela anonymní. Není povoleno, aby dárkyně poznala příjemkyni nebo naopak.

Výběr dárkyň lékařem probíhá s dostatečným předstihem...

Cílem je dosáhnout co nejlepší shody s požadavky příjemkyně (pacientky). Naprostá většina našich dárkyň jsou občany České republikyDíky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat takovou, která odpovídá genetickým a fyzickým vlastnostem pacientky. Výběr dárkyně se provádí na základě Vašich požadavků a specifikací. Při výběru dárkyně se snažíme o to, aby krevní skupina dárkyně odpovídala krevní skupině jednoho z páru. Avšak rozdílná krevní skupina nemá vliv na úspěšnost léčby.  Při výběru dárkyně bereme v úvahu další charakteristiky, jako jsou váha, výška, barva vlasů a očí a dosažené vzdělání. 

Díky tomu, že je Reprofit nejvyhledávanější klinika pro darování vajíček dárkyň v ČR máme možnost vám vybrat ideální dárkyni bez čekání. 

Dostanu podrobné informace o dárkyni vajíček?

Anonymita dárců pohlavních buněk je vyžadována legislativou ČR (Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách). Od roku 2010 jsou na základě ochrany dárců poskytovány pouze informace o jejich roce narození, krevní skupině, barvě vlasů, barvě očí, výšce a váze. Ostatní informace o dárcích a dárkyních nebudou pacientům poskytovány. 

Postup pro vyhledávání dárkyň vajíček

Od roku 2006  disponuje naše klinika specializovaným týmem, který se zaměřuje na darovací program

Výběr dárkyň vajíček se řídí podle zákona 296/2008 Sb. a vyhlášky 422/2008 Sb. a zákona 373/2011 Sb. Tyto zákony představují společnou Evropskou tkáňovou direktivu (European Tissue Dirrectives 2004/23/ES), jejíž dodržování je v ČR kontrolováno Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Od roku 2006 na naší klinice darovalo vajíčka více než šest tisíc dárkyň.

Se zájmem o darování přichází ročně více než 1 500 žen. V průběhu výběru je však přibližně 40 % zájemkyň o darování vyřazeno.

Systém výběru vhodné dárkyně se skládá z několika procesů:

 1. Vstupní edukační pohovor a vyplnění dotazníků (zdravotní stav, vzdělaní, zájmy, rodinná anamnéza).
 2. Vyšetření na užívání drog.
 3. Odběr krve na test pohlavně přenosných onemocnění, genetiky a ukazatelů ovariální rezervy.
 4. Konzultace s klinickým genetikem.
 5. Konzultace s naším lékařem a gynekologické vyšetření.
 6. Zhodnocení výsledku testů a posouzení vhodnosti pro darování.
 7. Naplánování termínu darovaní a vysvětlení stimulace, synchronizace a matching (přiřazení vhodné  dárkyně příjemkyni).
 8. Vlastní stimulace a odběr vajíček:
Od  vstupního pohovoru až  po  vlastní darování  zabere celý proces 2-3 měsíce.

Seznam genetických testů, které jsou součástí:

 • karyotyp (46 XX)
 • spinální muskulární atrofie
 • cystická fibróza
 • dědičná hluchota

Další možné testy dle nutnosti příjemců  nejsou  již zahrnuty v ceně léčby a musí  být uhrazeny samostatně (např.: Tay-Sachs, FRAX a další).

Věříme, že budete s naší péčí a přístupem spokojeni.

MUDr. Štěpán Machač, PhD. 
Odborný garant dárcovského programu 

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.