PGT-A


PGT-A (preimplantační genetický testování aneuploidií) je vyšetření embryí k vyloučení nově vzniklých vad chromozomů u páru bez genetických poruch. Jedná se o poruchy počtu chromozomů (aneuploidie), které vznikají náhodně při zrání vajíček a spermií nebo během vývoje embrya. Cílem tohoto vyšetření je vybrat k transferu geneticky zdravé embryo a tím zvýšit šanci na úspěšnou implantaci embrya v děloze, snížit počet nutných embryotransferů, snížit riziko spontánního potratu nebo postižení plodu chromozomální vadou. Současně můžeme objasnit příčinu neúspěchů IVF.

PGT-A je doporučován především u žen ve věku nad 35 let, po opakovaných potratech nebo neúspěších asistované reprodukce, při výskytu chromozomálních vad u plodu nebo dítěte či po onkologické léčbě v minulosti.

 

Ci conoscono nei 90 paesi del mondo

La clinica REPROFIT appartiene nel settore della medicina della riproduzione al top delle cliniche europee. Sottolineiamo sempre la cura offerta e soprattutto il vostro benessere. La migliore valutazione del nostro lavoro è rappresentata nei messaggi dei genitori provenienti da tutto il mondo.

Parliamo comunemente 8 lingue. Vi presenteremo il ciclo del trattamento completo. Sbrigheremo la documentazione amministrativa insieme a voi. Se volete, vi consiglieremo l´alloggio. Vi saremo sempre vicini e vi aiuteremo.