GENETIKA

Děláme vše pro to, abychom našim pacientům zkrátili cestu ke štěstí. Genetické vyšetření nám pomáhá odhalit možné příčiny neplodnosti a zvýšit tak úspěšnost léčby.

Genetické poradenství


Lékařská genetika se zabývá diagnózou a prevencí chorob s dědičnou složkou. Klinika REPROFIT je zaměřena hlavně na choroby a stavy ovlivňující plodnost a vedoucí k vrozeným vadám. V našich specializovaných poradnách se zaměřujeme také na dědičné smyslové vady a nádorové choroby.

Důvody genetického vyšetření:

 • vrozená vada nebo choroba s možnou dědičnou složkou v rodině,
 • narození dítěte s vrozenou vadou,
 • neplodnost, opakované spontánní potraty, porod mrtvého dítěte,
 • plánování těhotenství po onkologické léčbě,
 • opakovaný nebo častý výskyt nádorů v rodině,
 • příbuzenský vztah,
 • těhotenství

  - matek ve věku nad 35 let, otců nad 45 let,
  - s pozitivním výsledkem ultrazvukového nebo biochemického vyšetření,
  - s rizikem opakování dědičné vady, která se již v rodině vyskytla,
  - vystavení vnějším nežádoucím vlivům – lékům, ionizujícímu záření (rentgen)
  - prodělání některých infekčních onemocnění

Jak genetické vyšetření probíhá


V rámci konzultace lékař-klinický genetik zjišťuje podrobnosti o zdravotním stavu pacienta a chorobách členů jeho rodiny (anamnéza), na jejichž základě vytvoří nejméně třígenerační rodokmen rodiny (genealogie). Zhodnocení anamnézy a genealogie pomáhá určit, o jaký typ dědičného onemocnění se v rodině může jednat, a dle toho je pacientovi doporučeno konziliární vyšetření u specialisty jiného oboru a indikováno cílené laboratorní nebo zobrazovací vyšetření, například:

 • vyšetření chromozomů,
 • vyšetření vrozených změn (mutací) genů,
 • biochemické vyšetření,
 • ultrazvukové vyšetření,
 • další potřebná vyšetření.

 

ZNAJÍ NÁS V 90 ZEMÍCH SVĚTA

Klinika REPROFIT patří v oboru reprodukční medicíny k evropské špičce. Vždy klademe důraz na poskytovanou péči a především váš komfort. Nejlepším hodnocením naší práce jsou proto vzkazy od spokojených rodičů z celého světa.

Běžně komunikujeme v 8 jazycích. Provedeme vás celým léčebným cyklem. Vyřídíme s vámi potřebnou administrativu. Pokud budete chtít, doporučíme ubytování. Vždy vám budeme nablízku a nápomocni.