Prekoncepční vyšetření

Genetické vyšetření páru by mělo začít ještě před snahou o otěhotnění (koncepci), proto se nazývá vyšetření prekoncepční.

None

Posouzení osobní i rodinné zdravotní historie (anamnézy) může upozornit na riziko onemocnění s dědičnou složkou, které se již v rodině vyskytlo a které se může opakovat i v další generaci. Dalším úkolem prekoncepčního genetického vyšetření je odhalit skryté nosičství vloh k dědičným chorobám budoucích rodičů, které se může poprvé projevit až závažným onemocněním jejich potomků.

Prekoncepční genetické vyšetření obvykle zahrnuje

  • Klinicko-genetické vyšetření – rozbor osobní a rodinné anamnézy obou partnerů v rámci genetické konzultace.
  • Vyšetření chromozomů obou partnerů. Chromozomy jsou mikroskopem viditelné útvary v buněčném jádře, na kterých jsou umístěny bloky genů.
  • U žen vyšetření dispozic pro zvýšenou srážlivost krve (trombofilní leidenské mutace genu F5 a mutace genu pro protrombin F2) a dalších vrozených dispozic důležitých pro odpověď na léčbu metodami asistované reprodukce a pro průběh těhotenství (např. odhad odpovědi na hormonální léčbu vyšetřením genu FSHR).
  • Vyšetření na skryté přenašečství změn genů (mutací), které mohou být příčinou nemocí s recesivním typem dědičnosti u potomků přenašečů. V naší populaci se jedná především o cystickou fibrózu (CF) a spinální muskulární atrofii (SMA). Nově zavedený CarrierTest vyšetřuje mutace panelu 79 genů, které mohou být příčinou i dalších recesivních nemocí postihujících například smysly potomka (např. poruchy sluchu) nebo jeho látkovou výměnu (vrozené metabolické choroby).
  • U mužů se závažnou poruchou spermiogramu vyšetření ztráty (mikrodelece) materiálu na chromozomu Y (azoospermický faktor – AZF). Podle výsledků prekoncepčního vyšetření je možné navrhnout optimální postup léčby metodami asistované reprodukce, rozhodnout o vhodnosti preimplantačního vyšetření (PGD či PGS) a naplánovat i péči o budoucí těhotenství (prenatální diagnostika)

CarrierTest

Vyšetření dědičných vloh, které mohou ovlivnit plodnost rodičů a zdraví potomků.

Průměrně jeden z pěti zdravých lidí je skrytý přenašeč mutace (carrier) nejméně jednoho ze svých genů. Pokud jsou oba zdraví partneři přenašeči mutace stejného genu, mohou oba zároveň předat tuto mutaci svému potomkovi. Mutace získaná od obou rodičů se projeví závažným autozomálně recesivním (AR) onemocněním. Část mutací s tímto typem dědičnosti přenáší pouze ženy (geny jsou lokalizovány na chromosomu X) a choroba se plně projeví pouze u jejich synů, pokud jim mutaci předají.

Jaké geny a mutace CarrierTest vyšetřuje?

CarrierTest vyšetřuje skryté přenašečství 861 častých -„klíčových“- mutací 79 recesivních genů způsobujících více než 60 genetických chorob a stavů, které mohou postihnout potomky zdravých přenašečů. Patří mezi ně cystická fibróza, spinální svalová atrofie, vrozené vady metabolismu (např. phenyketonurie), poruchy zraku a sluchu, choroby pohybového aparátu a kůže. Mutace další skupiny genů mohou být významné pro léčbu poruch plodnosti (trombofilní profil, vrozená odezva na hormonální léčbu neplodnosti) nebo se projevit v souvislosti s životním stylem (hemochromatóza, deficit alfa1 antitrypsinu).

Jaké mohou být výsledky CarrierTestu?

CarrierTest zcela vyloučí nebo potvrdí přítomnost klíčové mutace. Nevyloučí ale přenašečství všech mutací zkoumaných genů a tak výsledkem je zbytkové „Reziduální riziko přenašečství“. Od tohoto rizika se odvozuje riziko postižení potomka (míra genetické kompatibility páru). U některých genů CarrierTest cílí pouze na určité mutace (například při testování trombofilního profilu). V těchto případech je výsledek kategorický (mutace prokázána / neprokázána).

None

Zpráva o výsledku CarrierTestu je rozdělena do čtyř oddílů

  • Přenašečství mutací genů spojených se závažnými chorobami u potomků.
  • Přenašečství mutací genů spojených s chorobami ovlivněnými prostředím.
  • Mutace panelu genů zvyšujících disposici ke srážení krve (trombofilní profil).
  • Odezva na hormonální léčbu neplodnosti (polymorfismus genu pro FSH receptor).

Výsledky testování recesivních mutací a rizika pro potomky je možno zařadit do tří kategorií

1

Žádná mutace

U obou partnerů nebyla prokázána žádná mutace: riziko postižení jejich potomka (reziduální riziko) testovanými chorobami je velmi významně sníženo.

2

Nízké riziko

Bylo prokázáno nosičství mutace určitého genu pouze u jednoho z partnerů: reziduální riziko postižení potomka testovanými chorobami je nízké.

3

Vysoké riziko

Oba partneři jsou nosiči mutace stejného genu: riziko postižení potomka tímto onemocněním je významně zvýšeno (25% = 1/4).

Opatření při zjištění nosičství mutací

Opatření při zjištění nosičství mutací stejného genu u obou partnerů s vysokým rizikem postižení potomků:

None

Preimplantační diagnostika

PGD

Zárodky vytvořené z vajíček a spermií partnerů v programu asistované reprodukce (IVF) jsou vyšetřeny a do mateřské dělohy vloženy jen zárodky bez nepříznivé kombinace mutací.

None

Použití kompatibilních spermií nebo vajíček od dárců

None

Prenatální vyšetření buněk plodu

Prenatální vyšetření buněk plodu po přirozeném početí z odběru choriových klků (CVS) nebo plodové vody (AMC).

None

Průkaz dědičné choroby

Cílený průkaz dědičné choroby a dostupná léčba co nejdříve po narození.

Zjištění mutací genů trombofilního profilu, mutací spojených s terapeutickou odezvou a s chorobami ovlivněnými prostředím může pomoci k cílené léčbě poruch plodnosti a úpravě životního stylu budoucích rodičů.

Další možnosti léčby

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček, máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

None

První krok k rodičovství z pohodlí domova

Naši lékaři jsou tu pro vás i on-line. Konzultace poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čekání a nutnosti předložení žádanky.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

template-contact_form-empty_input-error
template-contact_form-empty_input-error
template-contact_form-empty_input-error
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info