Preimplantační vyšetření

V rámci metod asistované reprodukce je možné provést genetické vyšetření a výběr embryí vzniklých ve zkumavce před přenosem do dělohy a implantací, tedy preimplantačně.

None

Metoda vyšetření vychází ze závěrů konzultace s ošetřujícím lékařem a klinickým genetikem. Preimplantační vyšetření může být buď cílené na onemocnění, která se v rodině již vyskytují, nebo na náhodné genetické odchylky, které mohou vznikat třeba v důsledku vyššího věku nebo působení faktorů vnějšího prostředí.

Průběh vyšetření

Nejprve je z embrya odebráno několik buněk trofektodermu, tedy z části embrya, ze které vznikají plodové obaly. Tento proces se nazývá biopsie a provádí ji zkušený embryolog pátý nebo šestý den po oplození vajíčka spermií u embryí ve stádiu blastocysty.

Embrya jsou následně zamražena a v případě normálního výsledku genetického vyšetření zavedena do dělohy pacientky v dalších cyklech. Výsledek vyšetření je obvykle k dispozici do jednoho měsíce.

Preimplantační genetické testování

PGT-A  (preimplantační genetické testování aneuploidií)

Vyšetření embryí vedoucí k vyloučení nově vzniklých vad chromozomů u pacientů bez diagnostikovaných genetických poruch. Jedná se o poruchy počtu chromozomů (aneuploidie) nebo jejich částí, které vznikají náhodně při zrání vajíček a spermií nebo během vývoje embrya. Cílem tohoto vyšetření je vybrat k transferu geneticky zdravé embryo, a zvýšit tak šanci na jeho úspěšné uhnízdění v děloze, snížit počet nutných embryotransferů, riziko spontánního potratu nebo postižení plodu chromozomální vadou a současně lze někdy objasnit i příčinu neúspěchů IVF.

PGT-A je doporučováno po opakovaných potratech a neúspěších v asistované reprodukci, při výskytu chromozomálních vad u plodu nebo v rodině, po onkologické léčbě v minulosti a všem ženám ve věku nad 35 let.

PGT-M (preimplantační genetické testování monogenních onemocnění)

Cílené vyšetření embryí k vyloučení dědičného onemocnění v rodině, kdy jeden nebo oba partneři jsou přenašeči vlohy pro konkrétní chorobu. Může se jednat o monogenně dědičná onemocnění (mezi nejčastější patří cystická fibróza – CF, spinální muskulární atrofie – SMA, hemofilie a muskulární dystrofie). Z hlediska sledovaného onemocnění jsou do dělohy přenášena pouze zdravá embrya, čímž se minimalizuje riziko narození nemocného dítěte nebo ukončení těhotenství v jeho průběhu při prokázaném postižení plodu.

PGT-M lze využít i v případech, kdy není z etických důvodů možné provést prenatální diagnostiku v průběhu těhotenství (např. pro choroby, které se projevují až v dospělosti, např. vrozené dispozice k nádorovým onemocněním).

PGT-SR (preimplantační genetické testování strukturních chromozomových vad)

Je vyšetření strukturních aberací chromozomů u embryí (např. delece nebo duplikace). Doporučuje se pacientům, kteří jsou nositeli balancované strukturní chromozomové vady (např. translokace nebo inverze).

Přestože se u přenašečů tyto vady obvykle nijak neprojevují, mohou vést k  častým potratům nebo narození dítěte s nebalancovanou strukturní chromozomovou vadou, která může být příčinou závažného onemocnění

Další možnosti léčby

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček, máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

None

První krok k rodičovství z pohodlí domova

Naši lékaři jsou tu pro vás i on-line. Konzultace poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čekání a nutnosti předložení žádanky.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info