Kryokozervace a vitrifikace

Kryokonzervace je metoda uchování a zamražení reprodukčních buněk využívající speciální média pro uchování v tekutém dusíku při teplotě -196 °C. Touto metodou je možné uchovávat reprodukční buňky po mnoho (i desítek) let.

None

Vitrifikace

Pro zmrazení vajíček a embryí využíváme moderní metodu vitrifikaci, kdy dochází ke skokovému ochlazení reprodukčních buněk na teplotu -196 °C řádově v sekundách. Využívá se při tom média obsahujícího vysoké dávky kryoprotektivních látek, chránících buňky před poškozením.

Uchování buněk

Na naší klinice uchováváme reprodukční buňky v jedinečné moderní kryobance. Kryobanka je plně automatická a zajišťuje optimální podmínky skladování vzorků nepřetržitě 24 hodin denně. Uskladněné vzorky jsou na rozdíl od běžně používaných Dewarových nádob chráněny před kolísáním teplot, nedostatkem tekutého dusíku, případně neopatrnou obsluhou. Přístup do kryobanky je omezen a permanentně monitorován proti zneužití.

Mrazení embryí

Vitrifikace embryí se provádí moderní technikou v uzavřeném systému využívajícím vnitřní nosič a vnější obal. Embrya se prakticky okamžitě dostanou do zamraženého stavu. Oproti pomalému mražení se díky tomuto systému podařilo zvýšit úspěšnost léčby neplodnosti s využitím mražených embryí téměř na úroveň úspěšnosti embryí čerstvých.

Kdy se embrya mrazí?

Vitrifikace je součástí IVF léčby

Vysoká úspěšnost léčby nám umožňuje transfer jednoho embrya, zbývající kvalitní embrya získaná v rámci jednoho IVF cyklu jsou zmrazena pro budoucí použití. Vitrifikace je tak nedílnou součástí IVF léčby a přináší našim pacientům větší šanci na úspěšnou léčbu.
Následný kryoembryotransfer vyžaduje pouze hormonální přípravu endometria, jeho provedení je bezbolestné (odpadá nutnost celkové anestezie) a také je finančně méně náročný.

Úspěšnost kryokonzervace

Vitrifikujeme pouze kvalitní embrya

Na naší klinice vitrifikujeme pouze kvalitní embrya ve stádiu blastocysty (5. nebo 6. den kultivace), což zaručuje až 98% úspěšnost přežití po jejich rozmrazení. O tom, zda jsou zbylá embrya vhodná k mražení, rozhoduje embryolog po osobní kontrole jejich kvality.

Mrazení vajíček

Jako první klinika asistované reprodukce v ČR jsme začali mrazit vajíčka přímým ponořením do tekutého dusíku, tzv. otevřený systém mrazení. Metoda je bezpečná, výsledky naší roční studie prokázaly až o 50 % vyšší spolehlivost a lepší kvalitu vajíček po jejich rozmražení než při běžném způsobu mražení v uzavřeném systému, kdy jsou vajíčka ukryta v nosiči a mrazí se parami dusíku.

Kdy je vhodné nechat si vajíčka zmrazit?

  • V případě hrozícího selhání funkce vaječníků, kdy umožní pacientkám uchování jejich vlastních vajíček pro budoucí použití
  • V případě hrozící ztráty plodnosti z důvodu onkologické léčby. Vitrifikace vajíček nabízí možnost ženám ve fertilním věku před léčbou onkologického onemocnění zachovat naději na otěhotnění po zvládnutí jejich nemoci.
  • V případě neočekávané absence partnerových spermií při léčbě IVF. Pokud se v den odběru vajíček u pacientky nepodaří získat od partnera žádné spermie, je možno získaná vajíčka zamrazit.
  • Rovněž pokud při chirurgickém odběru spermií z varlete (MESA-TESE) nejsou nalezeny žádné spermie a neplodný pár nechce volit použití spermií dárce lze odebrané oocyty zmrazit. Oba partneři tím získávají čas pro zvážení možných řešení a definitivní rozhodnutí o způsobu léčby.
  • Další možností využití vitrifikace je mražení vajíček u mladých žen v reprodukčním věku, tzv. „Social freezing“, které z jakéhokoli důvodu odkládají založení rodiny a chtějí zvýšit svoji šanci na početí v budoucnu (v současnosti nemají partnera, studují nebo pracují).

Mrazení spermií

Mrazení spermií je oproti výše uvedenému relativně jednodušší proces a spočívá ve smísení ejakulátu nebo zpracovaných spermií s mrazícím médiem v určitém poměru a následném umístění do par tekutého dusíku.

Další možnosti léčby

None

IVF s vlastními vajíčky

Neplodnost trápí velké množství párů. Víme, jak pomoci.

None

IVF s darovanými vajíčky

Na léčbu s darovanými vajíčky se specializujeme od samotného založení kliniky. Díky rozsáhlé databázi dárkyň můžeme vybrat tu nejvhodnější pro vás.

None

IVF s darovanými embryi

Díky propracovanému programu darovaných vajíček máme jedinečnou možnost nabídnout neplodným párům také léčbu darovanými embryi.

None

První krok k rodičovství z pohodlí domova

Naši lékaři jsou tu pro vás i on-line. Konzultace poskytujeme zdarma, objednáme vás bez čekání a nutnosti předložení žádanky.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář

Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Prosím vyplňte
Max počet znaků 500

Naše kliniky

None

Reprofit Brno

cs en fr sk de it ro pl hu
Více info
None

Reprofit Ostrava

cs en pl
Více info
None

Reprofit Bratislava

en sk hu
Více info
None

Reprofit Martin

en sk
Více info